Rejestracja

* Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Podkarpacką Akademię Wina moich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi niniejszego zgłoszenia.

* Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w trakcie zajęć prowadzonych przez Podkarpacką Akademię Wina, w celach marketingowych i promocyjnych Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis, przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak facebook, instagram i portale podobne oraz w materiałach drukowanych.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa "Galicja Vitis"
38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a

KRS: 0000511306
REGON: 181112129
NIP: 6852326988

Konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
64 2030 0045 1110 0000 0382 1820

jaslo
logo gv
nw