Rejestracja

 {chronoforms6}rejestracja{/chronoforms6}


Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa "Galicja Vitis"
38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a

KRS: 0000511306
REGON: 181112129
NIP: 6852326988

Konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
64 2030 0045 1110 0000 0382 1820

jaslo
logo gv
nw