Aktualności

Oferta wybranych zajęć z programu Praktycznego Kursu Winiarstwa 2015 dla osób nie będących uczestnikami Kursu

Osoby nie będące uczestnikami Praktycznego Kursu Winiarstwa 2015 mogą wykupić udział w wybranych zajęciach z programu Kursu, wg zamieszczonego poniżej harmonogramu. Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł za jeden dzień (8 godzin wykładów), lub 250 zł za dwudniowy zjazd (dotyczy zjazdów nr 2, 4, 8, 9, 11 i 12).

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie akademiawina.org , podając wybrany termin, najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Opłatę za wybrany dzień lub zjazd należy przelać na konto:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa "Galicja Vitis"
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
64 2030 0045 1110 0000 0382 1820

 

I. SEMESTR

Zjazd

Data:

Tematy zajęć:

Godz*

Prowadzący:

2.

14.02.2015

Biologia winorośli cz. 2 – budowa i fizjologia winnego krzewu

2

Roman Myśliwiec

Biologia winorośli cz. 3 – cykl wegetacyjny i dojrzewanie winogron

2

Wojciech Bosak

Zakładanie winnicy cz. 1 – wybór lokalizacji

2

Roman Myśliwiec

Zakładanie winnicy cz. 2 – wpływ siedliska na jakość i charakter wina

2

Wojciech Bosak

15.02.2015

Zakładanie winnicy cz. 3 – dobór materiału sadzeniowego, podstawowe wiadomości na temat szkółkarstwa winorośli

2

Roman Myśliwiec

Odmiany winorośli cz. 1 – odmiany mieszańcowe i V. vinifera, podkładki, kryteria doboru i rejonizacja odmian winorośli

2

Wojciech Bosak

Odmiany winorośli cz. 2 – omówienie najważniejszych odmian winorośli do uprawy w Polsce

4

Roman Myśliwiec

3.

7.03.2015

Formy prowadzenia krzewów oraz ogólne zasady formowania i cięcia winorośli

6

Roman Myśliwiec

Ochrona winnicy cz.5 – uszkodzenia mrozowe winorośli, ochrona przed mrozem i przymrozkami

2

Roman Myśliwiec

4.

28.03.2015

Zakładanie winnicy cz. 4 – rozplanowanie winnicy

2

Roman Myśliwiec

Zakładanie winnicy cz. 5 – przygotowanie gleby i techniki sadzenia

2

Roman Myśliwiec

Udział w Konkursach winiarskich jako element promocji gospodarstwa winiarskiego

2

Wojciech Bosak

Zasady oceny degustacyjnej wina na konkursach winiarskich na przykładzie wybranych win polskich i zagranicznych

2

Ewa Wawro

29.03.2015

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego cz. 1 – struktura niewielkiego gospodarstwa winiarskiego, organizacja pracy w cyklu rocznym

2

Wojciech Bosak

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego cz. 2 – nakłady inwestycyjne, bieżące koszty produkcji, wydajność i regularność plonu w naszych realiach klimatycznych

2

Wojciech Bosak

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego cz. 3 – koszt uzyskania jednej butelki polskiego wina, dochodowość produkcji wina w przypadku dystrybucji przez pośredników i sprzedaży bezpośredniej – przykładowe kalkulacje

2

Wojciech Bosak

Pomieszczenia, sprzęt i materiały do wyrobu wina

2

Roman Myśliwiec

5.

12.04.2015

Żyzność gleby i odżywianie winorośli

2

dr.Janusz Mazurek

Uprawa winnicy cz. 1 – pielęgnacja gleby

2

dr Janusz Mazurek

Uprawa winnicy cz. 2 – nawożenie

4

dr Janusz Mazurek

6.

26.04.2015

Uprawa winnicy cz. 3 – cięcie i formowanie owocujących krzewów

2

Roman Myśliwiec

Uprawa winnicy cz. 4 – regulacja plonu oraz zabiegi poprawiające jakość owoców

1

Roman Myśliwiec

Mechanizacja pracy w winnicy cz.1 – sprzęt do uprawy
i ochrony winnicy

3

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy cz. 2 – warunki do mechanizacji, praca na zboczach i niebezpieczeństwo erozji (I.29)

2

dr Janusz Mazurek

7.

9.05.2015

Opieka nad młodą winnicą cz. 1 - pielęgnacja gleby, nawożenie, nawadnianie

2

Roman Myśliwiec

Opieka nad młodą winnicą cz. 2 – cięcie i formowanie młodych krzewów

1

Roman Myśliwiec

Winogrona jako surowiec winiarski cz 1 – budowa i skład winnego grona, wpływ winogron na jakość i charakter wina

2

Wojciech Bosak

Winogrona jako surowiec winiarski cz 2 – pożądane parametry winogron, wady surowca oraz ich wpływ na przebieg procesu produkcji i jakość wina

2

Wojciech Bosak

Organizacja i technika zbioru winogron

1

Wojciech Bosak

8.

30.05.2015

Ochrona winnicy cz. 1 – choroby winorośli

4

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy cz. 2 – szkodniki winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy cz. 3 – biologiczne metody ochrony, zabiegi uprawowe zwiększające odporność krzewów

2

dr Janusz Mazurek

31.05.2015

Ochrona winnicy cz. 4 - środki ochrony roślin i techniki ich stosowania

4

dr Janusz Mazurek

Zajęcia praktyczne w winnicy – ochrona winorośli

4

dr Janusz Mazurek

9.

13.06.2015

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 1 – odszypułkowanie i zgniatanie winogron, wstępna maceracja w miazdze przed fermentacją, tłoczenie, rodzaje pras winiarskich

4

Piotr Stopczyński

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 2 – korekta składu moszczu, klarowanie i stabilizacja moszczu

4

Piotr Stopczyński

14.06.2015

Fermentacja alkoholowa cz.1 – drożdże dzikie i selekcjonowane, warunki pracy drożdży podczas fermentacji

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa cz. 2 – przebieg fermentacji alkoholowej i kontrola tego procesu, fermentacja w miazdze winogron

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa cz. 3 – produkty uboczne fermentacji alkoholowej, zaburzenia fermentacji: przyczyny i przeciwdziałanie

4

Piotr Stopczyński

II. SEMESTR

Zjazd

data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

11.

11.07.2015

Fermentacja jabłkowo-mlekowa cz. 1 – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa i czyste kultury bakterii mlekowych, czynniki wpływające na przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja jabłkowo-mlekowa cz. 2 – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji cz. 1 – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja chemiczna i klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji cz. 2 – leżakowanie nad miałkim osadem drożdży, filtracja, rodzaje filtrów winiarskich, kupażowanie

2

Piotr Stopczyński

12.07.2015

Dojrzewanie wina cz. 1 - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące podczas dojrzewania wina

2

Piotr Stopczyński

Dojrzewanie wina cz. 2 – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

2

Piotr Stopczyński

Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Butelkowanie wina

2

Piotr Stopczyński

Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

12.

25.07.2015

Szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym” uprawniające do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza cz. 1

8

Wykładowcy PODR

26.07.2015

Szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym” uprawniające do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza cz. 2

8

Wykładowcy PODR

15.

3.10.2015

Wady i choroby wina cz. 1 – objawy, przyczyny, zapobieganie i zwalczanie

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina cz. 2 – wady chemiczne
i fizykochemiczne

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina cz. 3 – choroby/zakażenia mikrobiologiczne

2

Wojciech Bosak

Ćwiczenia degustacyjne – rozpoznawanie wad i chorób wina

2

Wojciech Bosak

16.

24.10.2015

Specjalne technologie winiarskie cz. 1 – produkcja win słodkich z późnego zbioru, win lodowych i win z podsuszanych winogron

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie cz. 2 – produkcja win musujących

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie cz. 3 – produkcja win likierowych

2

Roman Myśliwiec

Degustacja porównawcza polskich oraz zagranicznych win słodkich, musujących i likierowych

2

Wojciech Bosak

18.

21.11.2015

Możliwości dofinansowania winiarstwa z funduszy UE

4

Radosław Froń

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego cz. 1 – obowiązujące przepisy polskie i UE dotyczące wyrobu i sprzedaży wina (III.68)

2

Wojciech Bosak

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego cz. 3 – formalności i wymagania związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe

2

Radosław Froń

19.

13.12.2015

Turystyka winiarska cz. 1 – turystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla producenta wina,   wymogi związane ze sprzedażą bezpośrednią wina w gospodarstwie winiarskim

2

Ewa Wawro

Turystyka winiarska cz. 2 – stworzenie oferty enoturystycznej

2

Ewa Wawro

Turystyka winiarska cz. 3 – przygotowanie gospodarstwa do przyjęcia odwiedzających

2

Ewa Wawro

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego cz. 2 – procedury administracyjne związane z rozpoczęciem komercyjnej produkcji , prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z produkcją wina

2

Dariusz Rosół

20.

9.01.2016

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina cz. 1   – profesjonalny serwis wina (III.79)

2

Monika Bielka-Vescovi

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina cz. 2 – dobór win do potraw, z uwzględnieniem specyfiki polskich win i polskiej kuchni (III.80)

2

Monika Bielka-Vescovi

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina cz. 3 i 4 – przygotowanie i prowadzenie degustacji dla publiczności (III.81, III.82)

4

Monika Bielka-Vescovi

           

* – godziny lekcyjne (45 min.)

 

© Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa “Galicja Vitis” 2015.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie niniejszych materiałów w celu innym, niż użytek prywatny

jaslo
logo gv
nw