Studium Praktycznego Winiarstwa

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w pierwszym półroczu 2016

30 stycznia ruszyły zajęcia drugiej edycji rocznego Studium Praktycznego Winiarstwa 2016. Zajęcia przeznaczone są dla przyjętej w drodze naboru 30 osobowej grupy Słuchaczy.

Kurs obejmuje łącznie 320 godzin wykładów, podzielonych na 20 zjazdów weekendowych (po 16 godzin każdy), z czego ponad 100 godzin stanowić będą zajęcia praktyczne, odbywające się w winnicy i winiarni. Program kursu jest przystosowany do cyklu wegetacyjnego winorośli i sezonowego cyklu produkcji wina, aby jego uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć wszystkie zabiegi w winnicy i etapy wyrobu wina. Na potrzeby Kursu udostępniona jest winnica doświadczalna o powierzchni 1 ha, na której uprawianych jest 25 odmian winorośli oraz profesjonalna przetwórnia o powierzchni 200 m2 z zapleczem socjalnym, sanitarnym oraz laboratorium. Część zajęć praktycznych odbywa się w laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość skorzystania z zajęć wykładowych prowadzonych w ramach SPW (wymagane wcześniejsze zgłoszenie     tutaj

i uiszczenie jednorazowej opłaty na podane konto ). Zajęcia warsztatowe i ćwiczenia dostępne są wyłącznie dla słuchaczy Studium Praktycznego Winiarstwa.

Pierwsze wolne zajęcia już 14 lutego br.

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr I – zjazd 02 – 13/14-02-2016

 

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący

 

13-02-2016

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – podstawowe substancje występujące w moszczu winogron i winie

2

dr Paweł Sroka

Zajęcia wyłącznie dla słuchaczy Studium

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – chemia analityczna w praktyce winiarskiej i wyposażenie podręcznego laboratorium

2

dr Paweł Sroka

 

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji w moszczu i winie

4

dr Paweł Sroka

 

14-02-2016

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – struktura niewielkiego gospodarstwa winiarskiego, organizacja pracy w cyklu rocznym, nakłady inwestycyjne, bieżące koszty produkcji, wydajność i regularność plonu w naszych realiach klimatycznych

2

Wojciech Bosak

Dzień zajęć dostępny dla osób niebędących słuchaczami Studium

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – koszt uzyskania jednej butelki polskiego wina, dochodowość produkcji wina w przypadku dystrybucji przez pośredników i sprzedaży bezpośredniej – przykładowe kalkulacje

2

Wojciech Bosak

Cena - 150 zł

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – obowiązujące przepisy polskie i UE dotyczące wyrobu i sprzedaży wina

2

Radosław Froń

Termin zgłoszeń - do 2 marca

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – formalności i wymagania związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe

2

Radosław Froń

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr I – zjazd 03 – 5/6-03-2016

 

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący

Dzień zajęć dostępny dla osób niebędących słuchaczami Studium

5-03-2016

Formy prowadzenia krzewów oraz ogólne zasady formowania i cięcia winorośli

6

Roman Myśliwiec

Cena - 150 zł

Ochrona winnicy – uszkodzenia mrozowe winorośli, ochrona przed mrozem i przymrozkami

2

Roman Myśliwiec

Termin zgłoszeń - do 2 marca

6-03-2016

Zajęcia praktyczne w winnicy – cięcie zimowe winorośli

8

Roman Myśliwiec

Zajęcia praktyczne wyłącznie dla słuchaczy Studium

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr I – zjazd 04 – 19/20-03-2016

 

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący

 

19-03-2016

Mikrobiologia wina – podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w winogronach, moszczu i winie oraz warunki do rozwoju różnych mikroorganizmów

2

dr hab. Paweł Satora

Dwudniowy zjazd, lub poszczególne dni dostępne dla osób niebędących słuchaczami Studium

Mikrobiologia wina – pożądane mikroorganizmy: drożdże i bakterie mlekowe

2

dr hab. Paweł Satora

Cena za cały zjazd - 250 zł, za jeden dzień -150zł

Mikrobiologia wina – bakterie octowe i inne niepożądane mikroorganizmy oraz wywoływane przez nie zmiany

2

dr hab. Paweł Satora

Termin zgłoszeń - do 15 marca

Mikrobiologia wina – antyseptyczne działanie dwutlenku siarki i jego zastosowanie przy produkcji wina

2

dr hab. Paweł Satora

 

20-03-2016

Żyzność gleby i odżywianie winorośli

2

dr Janusz Mazurek

 

Uprawa winnicy – pielęgnacja gleby

2

dr Janusz Mazurek

 

Uprawa winnicy – nawożenie

4

dr Janusz Mazurek

 

Tabela zjazdów w pierwszym półroczu 2016, z zaznaczonymi zajęciami dostępnymi dla zainteresowanych osób niebędących uczestnikami Studium 2016 w załączniku do pobrania

jaslo
logo gv
nw