Studium Praktycznego Winiarstwa

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w drugim półroczu 2016

Zakończył się pierwszy semestr drugiej edycji Studium Praktycznego Winiarstwa. W zajęciach uczestniczy przyjęta w drodze naboru 30 osobowa grupa Słuchaczy, ale wybrane zajęcia dostępne są dla osób nie będących Słyuchaczami SPW 2016.

Kurs obejmuje łącznie 320 godzin wykładów, podzielonych na 20 zjazdów weekendowych (po 16 godzin każdy), z czego ponad 100 godzin stanowić będą zajęcia praktyczne, odbywające się w winnicy i winiarni. Program kursu jest przystosowany do cyklu wegetacyjnego winorośli i sezonowego cyklu produkcji wina, aby jego uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć wszystkie zabiegi w winnicy i etapy wyrobu wina. Na potrzeby Kursu udostępniona jest winnica doświadczalna o powierzchni 1 ha, na której uprawianych jest 25 odmian winorośli oraz profesjonalna przetwórnia o powierzchni 200 m2 z zapleczem socjalnym, sanitarnym oraz laboratorium. Część zajęć praktycznych odbywa się w laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość skorzystania z zajęć wykładowych prowadzonych w ramach SPW (wymagane wcześniejsze zgłoszenie     tutaj
i uiszczenie jednorazowej opłaty na podane konto).

Dostępne zjazdy zaznaczone są na czerwono.

Zajęcia warsztatowe i ćwiczenia dostępne są wyłącznie dla słuchaczy Studium Praktycznego Winiarstwa.

 

STUDIUM PRAKTYCZNEGO WINIARSTWA 2016 – HARMONOGRAM ZAJĘĆ W II SEMESTRZE

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 11 – 9/10-07-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

9-07-2016*

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa i czyste kultury bakterii mlekowych, czynniki wpływające na przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja chemiczna i klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – leżakowanie nad miałkim osadem drożdży, filtracja, rodzaje filtrów winiarskich, kupażowanie

2

Piotr Stopczyński

10-07-2016*

Dojrzewanie wina - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące podczas dojrzewania wina

2

Piotr Stopczyński

Dojrzewanie wina – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

2

Piotr Stopczyński

Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Butelkowanie wina

2

Piotr Stopczyński

Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 12 – 23/24-07-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

23-07-2016

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – degustacja wina na różnych etapach jego wyrobu i po zakończeniu produkcji, najważniejsze substancje odpowiadające za smak i aromat wina

2

Wojciech Bosak

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – analiza opisowa, ocena wina

2

Wojciech Bosak

Ćwiczenia degustacyjne – analiza i ocena polskich win z rocznika 2015

4

Wojciech Bosak

Roman Myśliwiec

24-07-2016

Zajęcia praktyczne w winnicy – sezonowe prace związane z prowadzeniem i ochroną winnicy

8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 13 – 09/10/11.09 -2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

09/10/11.09 -2016

Wyjazd studyjny do jednego z krajów winiarskich (za dodatkową opłatą uczestników)

 

Ewa Wawro

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 14 – 24/25-09-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

24-09-2016

Zajęcia praktyczne w piwnicy – przygotowanie pomieszczeń, sprzętu i materiałów do winobrania i wyrobu wina

8

Roman Myśliwiec

25-09-2016

Zajęcia praktyczne w piwnicy – analiza dojrzałości i zbiór winogron, przerób winogron
i przygotowanie nastawu fermentacyjnego

8

Roman Myśliwiec

Uwaga – w zależności od przebiegu wegetacji i dojrzałości winogron zajęcia te mogą zostać przesunięte na zjazd 15

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 15 – 1/2-10-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

1-10-2016

Wady i choroby wina – objawy, przyczyny, zapobieganie i zwalczanie

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – wady chemiczne
i fizykochemiczne

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – choroby/zakażenia mikrobiologiczne

2

Wojciech Bosak

Ćwiczenia degustacyjne – rozpoznawanie wad i chorób wina

2

Wojciech Bosak

2-10-2016

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

8

Roman Myśliwiec

Uwaga – w zależności od przebiegu wegetacji i dojrzałości winogron zajęcia te mogą zostać przesunięte na zjazd 14

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 16 – 15/16-10-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

15-10-2016*

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win słodkich z późnego zbioru, win lodowych i win z podsuszanych winogron

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win musujących

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win likierowych

2

Roman Myśliwiec

Degustacja porównawcza polskich oraz zagranicznych win słodkich, musujących i likierowych

2

Wojciech Bosak

16-10-2016

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 17 – 5/6-11-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

5-11-2016

Wybrane zagadnienia z marketingu wina – specyfika rynku wina w Polsce, preferencje konsumentów, możliwe strategie cenowe

2

Wojciech Bosak

Wybrane zagadnienia z marketingu wina – pozycjonowanie produktu na rynku, budowanie marki, udział w targach, pokazach, degustacjach i konkursach winiarskich, promocja z wykorzystaniem internetu w tym mediów spolecznościowych

2

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w winnicy – przygotowanie winnicy do spoczynku zimowego

4

Roman Myśliwiec

6-11-2016

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 18 – 19/20-11-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

19-11-2016*

Możliwości dofinansowania winiarstwa z funduszy UE

Dozwolone praktyki enologiczne

2

2

Radosław Froń

Radosław Froń

Ocena młodych win z bieżącego rocznika polskich i zagranicznych

2

2

Ewa Wawro

Wojciech Bosak

20-11-2016

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 19 – 10/11-12-2016

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

10-12-2016*

Turystyka winiarska – przygotowanie gospodarstwa do przyjęcia odwiedzających

2

Ewa Wawro

Turystyka winiarska – stworzenie oferty enoturystycznej

2

Ewa Wawro

Turystyka winiarska cz. 3 –turystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla producenta wina, wymogi związane ze sprzedażą bezpośrednią wina w gospodarstwie winiarskim

2

 

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego cz. 2 – procedury administracyjne związane z rozpoczęciem komercyjnej produkcji , prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z produkcją wina

2

 

11-12-2016

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2016 – semestr II – zjazd 20 – 14/15-01-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

14-01-2017

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina – profesjonalny serwis wina

2

Monika Bielka-Vescovi

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina – dobór win do potraw, z uwzględnieniem specyfiki polskich win i polskiej kuchni

2

Monika Bielka-Vescovi

Egzamin. Uroczyste zakończenie kursu

4

 

15-01-2017

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina – przygotowanie i prowadzenie degustacji dla publiczności

4

Monika Bielka-Vescovi

Zajęcia praktyczne w piwnicy – ocena techniczna win akademickich

4

Monika Bielka-Vescovi

* Na czerwono zaznaczono zjazdy dostępne dla osób niebędących słuchaczami SPW 2016.

Koszt 1 dzień – 150 zł, 2 dni – 250 zł

jaslo
logo gv
nw