Studium Praktycznego Winiarstwa

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – program zajęć

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w roku 2017

 

* Na czerwono zaznaczono zjazdy dostępne dla osób niebędących słuchaczami SPW 2017.

Koszt 1 dzień – 150 zł, 2 dni – 250 zł
** Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania niewielkich zmian w programie szkoleń w trakcie trwania SPW 2017

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 01 – 28/29-01-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

28-01-2017

Uroczysta inauguracja Studium

1

 

Wykład inauguracyjny

1

Ewa Wawro

Spotkanie organizacyjne

1

 

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – wprowadzenie do degustacji, terminologia, technika i warunki degustacji

2

Ewa Wawro

Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych smaków i aromatów wina

3

Ewa Wawro

29-01-2017

Biologia winorośli – pochodzenie, systematyka i wymagania siedliskowe winorośli

2

Wojciech Bosak

Biologia winorośli – budowa i fizjologia winnego krzewu

2

Roman Myśliwiec

Biologia winorośli – cykl wegetacyjny i dojrzewanie winogron

2

Wojciech Bosak

Pomieszczenia, sprzęt i materiały do wyrobu wina

2

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 02 – 11/12-02-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

11-02-2017

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – podstawowe substancje występujące w moszczu winogron i winie

2

dr Paweł Sroka

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – chemia analityczna w praktyce winiarskiej i wyposażenie podręcznego laboratorium

2

dr Paweł Sroka

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji w moszczu i winie

4

dr Paweł Sroka

12-02-2017

Mikrobiologia wina – podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w winogronach, moszczu i winie oraz warunki do rozwoju różnych mikroorganizmów

2

dr hab. Paweł Satora

Mikrobiologia wina – pożądane mikroorganizmy: drożdże i bakterie mlekowe

2

dr hab. Paweł Satora

Mikrobiologia wina – bakterie octowe i inne niepożądane mikroorganizmy oraz wywoływane przez nie zmiany

2

dr hab. Paweł Satora

Mikrobiologia wina – antyseptyczne działanie dwutlenku siarki i jego zastosowanie przy produkcji wina

2

dr hab. Paweł Satora

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 03 – 4/5-03-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

4-03-2017

Formy prowadzenia krzewów oraz ogólne zasady formowania i cięcia winorośli

6

Roman Myśliwiec

Ochrona winnicy – uszkodzenia mrozowe winorośli, ochrona przed mrozem i przymrozkami

2

Roman Myśliwiec

5-03-2017

Historia winiarstwa w Polsce (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

 

Zajęcia praktyczne w winnicy – cięcie zimowe winorośli

6 lub 8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 04 – 25/26-03-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

25-03-2017

Uprawa winnicy – cięcie i formowanie owocujących krzewów

2

Roman Myśliwiec

Uprawa winnicy – regulacja plonu oraz zabiegi poprawiające jakość owoców

1

Roman Myśliwiec

Mechanizacja pracy w winnicy – sprzęt do uprawy
i ochrony winnicy

3

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy – warunki do mechanizacji, praca na zboczach i niebezpieczeństwo erozji

2

dr Janusz Mazurek

26-03-2017

Żyzność gleby i odżywianie winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Uprawa winnicy – pielęgnacja gleby

2

dr Janusz Mazurek

Uprawa winnicy – nawożenie

4

dr Janusz Mazurek

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 05 – 8/9-04-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

8-04-2017

Odmiany winorośli – odmiany mieszańcowe i Vitis vinifera, podkładki, kryteria doboru i rejonizacja odmian winorośli

2

Wojciech Bosak

Odmiany winorośli – omówienie najważniejszych odmian winorośli do uprawy w Polsce

6

Roman Myśliwiec

9-04-2017

Zakładanie winnicy – wybór lokalizacji

2

Wojciech Bosak

Zakładanie winnicy – dobór materiału sadzeniowego, podstawowe wiadomości na temat szkółkarstwa winorośli

2

Roman Myśliwiec

Zakładanie winnicy – rozplanowanie uprawy

2

Roman Myśliwiec

Zakładanie winnicy – przygotowanie gleby i techniki sadzenia

2

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 06 – 22/23-04-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

22-04-2017

Zdrowotne aspekty konsumpcji wina (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

 

Zajęcia praktyczne w winnicy – sadzenie winorośli

     8

Roman Myśliwiec

23-04-2017

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – struktura niewielkiego gospodarstwa winiarskiego, organizacja pracy w cyklu rocznym, nakłady inwestycyjne, bieżące koszty produkcji, wydajność i regularność plonu w naszych realiach klimatycznych

2

Wojciech Bosak

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – koszt uzyskania jednej butelki polskiego wina, dochodowość produkcji wina w przypadku dystrybucji przez pośredników i sprzedaży bezpośredniej – przykładowe kalkulacje

2

Wojciech Bosak

Winogrona jako surowiec winiarski - budowa i sklad winnego grona, wpłw winogron na charakter i jakość wina
 2

Wojciech Bosak

Winogrona jako surowiec winiarski - pożądane parametry winogron, wady surowca oraz ich wpływ na przebieg procesu produkcji i jakość wina

2

Wojciech Bosak

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 07 – 6/7.05.2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

06-05-2017

Wprowadzenie do winiarstwa – ogólny schemat produkcji win białych, różowych i czerwonych

4

Roman Myśliwiec lub Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w winnicy – ochrona przed przymrozkami, sezonowe prace związane z prowadzeniem winnicy

4

Roman Myśliwiec

07-05-2017

Opieka nad młodą winnicą – pielęgnacja gleby, nawożenie, nawadnianie

2

Roman Myśliwiec

Opieka nad młodą winnicą – cięcie i formowanie młodych krzewów

1

Roman Myśliwiec

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarswta winiarskiego – formalnosci prawne związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe

2

Radosław Froń

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarswta winiarskiego – formalności prawne związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe

3

Radosław Froń

     

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 08 - 20/21-05-2017

Data:

Tematy zajęć::

Godz

Prowadzący:

20-05-2017

Ochrona winnicy – choroby winorośli

4

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy – szkodniki winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy – biologiczne metody ochrony, zabiegi uprawowe zwiększające odporność krzewów

2

dr Janusz Mazurek

21-05-2017

Ochrona winnicy – środki ochrony roślin i techniki ich stosowania

4

dr Janusz Mazurek

Zajęcia praktyczne w winnicy – ochrona winorośli

4

dr Janusz Mazurek

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 09 – 10/11-06-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

10-06-2017

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 1 – odszypułkowanie i zgniatanie winogron, wstępna maceracja w miazdze przed fermentacją, tłoczenie, rodzaje pras winiarskich

4

Piotr Stopczyński

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 2 – korekta składu moszczu, klarowanie i stabilizacja moszczu

4

Piotr Stopczyński

11-06-2017

Fermentacja alkoholowa – drożdże dzikie i selekcjonowane, warunki pracy drożdży podczas fermentacji

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa – przebieg fermentacji alkoholowej i kontrola tego procesu, fermentacja w miazdze winogron

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa – produkty uboczne fermentacji alkoholowej, zaburzenia fermentacji: przyczyny i przeciwdziałanie

4

Piotr Stopczyński

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr I – zjazd 10 – 01/02-07-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

01/02-07-2017

Wizyta studialna w winnicy dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w wybranym gospodarstwie enoturystycznym, wraz z degustacją i oceną miejscowych win (przewidziany nocleg i kolacja w gospodarstwie enoturystycznym). W trakcie wyjazdu przewidziany jest sprawdzian pisemny na zaliczenie I-go semestru.Ewa Wawro

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 11 – 15/16-07-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

15-07-2017

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa i czyste kultury bakterii mlekowych, czynniki wpływające na przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja chemiczna i klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – leżakowanie nad miałkim osadem drożdży, filtracja, rodzaje filtrów winiarskich, kupażowanie

2

Piotr Stopczyński

16-07-2017

Dojrzewanie wina - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące podczas dojrzewania wina

2

Piotr Stopczyński

Dojrzewanie wina – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

2

Piotr Stopczyński

Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Butelkowanie wina

2

Piotr Stopczyński

Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 12 – 29/30-07-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

29-07-2017

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – degustacja wina na różnych etapach jego wyrobu i po zakończeniu produkcji, najważniejsze substancje odpowiadające za smak i aromat wina

2

Wojciech Bosak

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – analiza opisowa, ocena wina

2

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w winnicy – sezonowe prace związane z prowadzeniem i ochroną winnicy, analiza dojrzałości winogron

4

Roman Myśliwiec

30-07-2017

Tradycyjne technologie stosowane przy wyrobie wina w Europie Środkowej (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

 

Zajęcia praktyczne w piwnicy – przygotowanie pomieszczeń, sprzętu i materiałów do winobrania i wyrobu wina

6 lub 8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 13 – 8/9/10-09-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

8/9/10-09-2017

Wyjazd studyjny do jednego z krajów winiarskich (za dodatkową opłatą uczestników)

 

Roman Myśliwiec

Uwaga – możliwość zmiany terminu np. na 22/23/24-08-2015

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 14 – 23/24-09-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

23-09-2017

Zajęcia praktyczne w winnicy – analiza dojrzałości i zbiór winogron

8

Roman Myśliwiec

24-09-2017

Zakres i sposób sprawowania kontroli celnej nad produkcją win poza składem podatkowym

4

Krzysztof Fundakowski

Zajęcia praktyczne w piwnicy – przerób winogron i przygotowanie nastawu fermentacyjnego

4

Roman Myśliwiec

Uwaga – w zależności od przebiegu wegetacji i dojrzałości winogron zajęcia te mogą zostać przesunięte na zjazd 15

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 15 – 30.09-01.10--2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

30-09-2017

Wady i choroby wina – objawy, przyczyny, zapobieganie i zwalczanie

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – wady chemiczne
i fizykochemiczne

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – choroby/zakażenia mikrobiologiczne

2

Wojciech Bosak

Ćwiczenia degustacyjne – rozpoznawanie wad i chorób wina

2

Wojciech Bosak

01-10-2017

Produkcja beczek i ich zastosowanie przy produkcji wina (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

 

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

6 lub 8

Roman Myśliwiec

Uwaga – w zależności od przebiegu wegetacji i dojrzałości winogron zajęcia te mogą zostać przesunięte na zjazd 14

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 16 – 14/15-10-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

14-10-2017

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win słodkich z późnego zbioru, win lodowych i win z podsuszanych winogron

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win musujących

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win likierowych

2

Roman Myśliwiec

Degustacja porównawcza polskich oraz zagranicznych win słodkich, musujących i likierowych

2

Wojciech Bosak

15-10-2017

Tradycyjne technologie win gruzińskich (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

     2

 

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

6 – 8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 17 – 4/5-11-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

4-11-2017

Wybrane zagadnienia z marketingu wina – specyfika rynku wina w Polsce, preferencje konsumentów, możliwe strategie cenowe

2

Wojciech Bosak

Wybrane zagadnienia z marketingu wina – pozycjonowanie produktu na rynku, budowanie marki, udział w targach, pokazach, degustacjach i konkursach winiarskich, promocja z wykorzystaniem internetu w tym mediów spolecznościowych

2

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w winnicy – przygotowanie winnicy do spoczynku zimowego

4

Roman Myśliwiec

5-11

Wyrób destylatów gronowych oraz wermutów i innych win aromatyzowanych (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

 

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

6 lub 8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 18 – 18/19-11-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

18-11-2017

Możliwości dofinansowania winiarstwa z funduszy UE

Dozwolone praktyki enologiczne

2

2

Radosław Froń

Radosław Froń

Ocena młodych win z bieżącego rocznika polskich i zagranicznych

2

2

Ewa Wawro

Wojciech Bosak

19-11-2017

Geografia winiarstwa cz. 1: winnice i wina Europy (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

 

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

6 lub 8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 19 – 9/10-12-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

9-12-2017

Turystyka winiarska – przygotowanie gospodarstwa do przyjęcia odwiedzających

2

Ewa Wawro

Turystyka winiarska   – stworzenie oferty enoturystycznej

2

Ewa Wawro

Turystyka winiarska cz. 3 –turystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla producenta wina,   wymogi związane ze sprzedażą bezpośrednią wina w gospodarstwie winiarskim

2

Zbigniew Krzyżak

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego cz. 2 – procedury administracyjne związane z rozpoczęciem komercyjnej produkcji , prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z produkcją wina

2

Zbigniew Krzyżak

10-12-2017

Geografia winiarstwa cz. 2: winnice i wina Nowego Świata (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

 

Zajęcia praktyczne w piwnicy – prace przy wyrobie wina

6 lub 8

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2017 – semestr II – zjazd 20 – 13/14-01-2017

Data:

Tematy zajęć:

Godz

Prowadzący:

13-01-2018

Zajęcia praktyczne w piwnicy – ocena techniczna win akademickich

4

Monika Bielka-Vescovi

Egzamin. Uroczyste zakończenie kursu

4

 

14-01-2018

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina – profesjonalny serwis wina

2

Monika Bielka-Vescovi

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina – dobór win do potraw, z uwzględnieniem specyfiki polskich win i polskiej kuchni

2

Monika Bielka-Vescovi

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina – przygotowanie i prowadzenie degustacji dla publiczności

4

Monika Bielka-Vescovi

jaslo
logo gv
nw