Studium Praktycznego Winiarstwa

Harmonogram zajęć Studium Praktycznego Winiarstwa 2018

Zajęcia Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 ruszają 27 stycznia. Uczestniczyć w nich będzie kolejna 30 osobowa grupa Słuchaczy przyjętych w drodze prowadzonego wcześniej naboru. Wybrane zajęcia dostępne są jednak także dla osób nie będących Słuchaczami SPW 2018.

Kurs obejmuje łącznie 320 godzin wykładów, podzielonych na 20 zjazdów weekendowych (po 16 godzin każdy), z czego ponad 100 godzin stanowić będą zajęcia praktyczne, odbywające się w winnicy i winiarni. Program kursu jest przystosowany do cyklu wegetacyjnego winorośli i sezonowego cyklu produkcji wina, aby jego uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć wszystkie zabiegi w winnicy i etapy wyrobu wina. Poletkiem dydaktycznym dla Słuchaczy PAW jest miejska Winnica Jasło oraz profesjonalna przetwórnia o powierzchni 200 m2 z zapleczem socjalnym, sanitarnym oraz laboratorium. Część zajęć praktycznych odbywa się w laboratoriach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość skorzystania z zajęć wykładowych prowadzonych w ramach SPW (wymagane wcześniejsze zgłoszenie   tutaj   i uiszczenie jednorazowej opłaty na podane konto).

Dostępne zjazdy zaznaczone są na czerwono.

Zajęcia warsztatowe i ćwiczenia dostępne są wyłącznie dla słuchaczy Studium Praktycznego Winiarstwa 2018.

Harmonogram zajęć SPW 2018 jest także do pobrania w załączniku (widoczny pod tekstem)

 

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w roku 2018  
                             

* Na czerwono zaznaczono zjazdy dostępne dla osób niebędących słuchaczami SPW 2018.

** Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania niewielkich zmian w programie szkoleń w trakcie trwania SPW 2018

Koszt 1 dzień – 150 zł, 2 dni – 250 zł 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 01 – 27/28-01-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

27-01-2018

Uroczysta Inauguracja Studium

1

 

Wykład inauguracyjny

1

Ewa Wawro

Spotkanie organizacyjne

1

 

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – wprowadzenie do degustacji, terminologia, technika i warunki degustacji

2

Ewa Wawro

Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych smaków i aromatów wina

3

Ewa Wawro

28-01-2018

Historia winiarstwa w Polsce

2

Wojciech Bosak

Biologia winorośli – pochodzenie, systematyka i wymagania siedliskowe winorośli

2

Wojciech Bosak

Biologia winorośli – budowa i fizjologia winnego krzewu

2

Roman Myśliwiec

Biologia winorośli – cykl wegetacyjny i dojrzewanie winogron

2

Wojciech Bosak

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 02 – 10/11-02-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

10-02-2018

Odmiany winorośli – odmiany mieszańcowe, czy Vitis vinifera, kryteria doboru i rejonizacja odmian winorośli

2

Wojciech Bosak

 

Odmiany winorośli – omówienie najważniejszych odmian winorośli do uprawy w Polsce

6

Roman Myśliwiec

11-02-2018

Zakładanie winnicy – wybór lokalizacji

2

Wojciech Bosak

Zakładanie winnicy – dobór materiału sadzeniowego, podstawowe wiadomości na temat szkółkarstwa winorośli

2

Roman Myśliwiec

Zakładanie winnicy – rozplanowanie uprawy, przygotowanie gleby, sadzenie krzewów

4

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 03 – 03/04-03-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

03-03-2018

Formy prowadzenia krzewów oraz ogólne zasady formowania i cięcia winorośli

6

Roman Myśliwiec

Ochrona winnicy – uszkodzenia mrozowe winorośli, ochrona przed mrozem
i przymrozkami

2

Roman Myśliwiec

04-03-
2018

Zajęcia praktyczne w winnicy – cięcie zimowe winorośli

     8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 04 – 24/25-03-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

24-03-2018

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – struktura niewielkiego gospodarstwa winiarskiego, organizacja pracy w cyklu rocznym, nakłady inwestycyjne, bieżące koszty produkcji, wydajność i regularność plonu w naszych realiach klimatycznych

2

Wojciech Bosak

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – koszt uzyskania jednej butelki polskiego wina, dochodowość produkcji wina w przypadku dystrybucji przez pośredników i sprzedaży bezpośredniej – przykładowe kalkulacje

2

Wojciech Bosak

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – obowiązujące przepisy polskie i UE dotyczące wyrobu i sprzedaży wina

2

Radosław Froń

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – formalności
i wymagania związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe

2

Radosław Froń

25-03-2018

Winogrona jako surowiec winiarski – budowa i skład winnego grona, wpływ winogron na jakość i charakter wina

2

Wojciech Bosak

Winogrona jako surowiec winiarski – pożądane parametry winogron, wady surowca oraz ich wpływ na przebieg procesu produkcji i jakość wina, organizacja i technika zbioru winogron

2

Wojciech Bosak

Wprowadzenie do winiarstwa – ogólny schemat produkcji win białych, różowych i czerwonych

4

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 05 – 07/08-04-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

07-04-2018

Żyzność gleby i odżywianie winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Uprawa winnicy – pielęgnacja gleby

2

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy – sprzęt do uprawy
i ochrony winnicy

2

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy – warunki do mechanizacji, praca na zboczach i niebezpieczeństwo erozji

2

dr Janusz Mazurek

08-04-2018

Uprawa winnicy – nawożenie

4

dr Janusz Mazurek

Zajęcia praktyczne w winnicy – sadzenie winorośli

     4

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 06 – 21/22-04-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

21-04-2018

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 1 – odszypułkowanie i zgniatanie winogron, wstępna maceracja w miazdze przed fermentacją, tłoczenie, rodzaje pras winiarskich

4

Piotr Stopczyński

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 2 – korekta składu moszczu, klarowanie i stabilizacja moszczu

4

Piotr Stopczyński

22-04-2018

Fermentacja alkoholowa – drożdże dzikie i selekcjonowane, warunki pracy drożdży podczas fermentacji

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa – przebieg fermentacji alkoholowej i kontrola tego procesu, fermentacja w miazdze winogron

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa – produkty uboczne fermentacji alkoholowej, zaburzenia fermentacji: przyczyny i przeciwdziałanie

4

Piotr Stopczyński

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 07 – 05/06-05-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

05-05-2018

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa i czyste kultury bakterii mlekowych, czynniki wpływające na przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej
i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja chemiczna i klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – leżakowanie nad miałkim osadem drożdży, filtracja, rodzaje filtrów winiarskich, kupażowanie

2

Piotr Stopczyński

06-05-2018

Dojrzewanie wina - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące podczas dojrzewania wina

2

Piotr Stopczyński

Dojrzewanie wina – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

2

Piotr Stopczyński

Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Butelkowanie wina

2

Piotr Stopczyński

Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 08 – 19/20-05-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

19-05-2018

Ochrona winnicy – choroby winorośli

4

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy – szkodniki winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy – biologiczne metody ochrony, zabiegi uprawowe zwiększające odporność krzewów

2

dr Janusz Mazurek

20-05-2018

Ochrona winnicy – środki ochrony roślin i techniki ich stosowania

4

dr Janusz Mazurek

Zajęcia praktyczne w winnicy – ochrona winorośli

4

dr Janusz Mazurek

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 09 – 09/10-06-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

09-06-2018

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – degustacja wina na różnych etapach jego wyrobu i po zakończeniu produkcji, najważniejsze substancje odpowiadające za smak i aromat wina

2

Wojciech Bosak

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – analiza opisowa, ocena wina

2

Wojciech Bosak

Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych odmian winorośli użytych w winifikacji

4

Wojciech Bosak
Ewa Wawro

10-06-2018

Opieka nad młodą winnicą – pielęgnacja gleby, nawożenie, nawadnianie

2

Roman Myśliwiec

Opieka nad młodą winnicą – cięcie i formowanie młodych krzewów

2

Roman Myśliwiec

Zajęcia praktyczne w winnicy - selekcja latorośli

4

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr I – zjazd 10 – 30.06/01.07-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

30.06
01.07 -2018

Wizyta studialna w winnicy dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w wybranym gospodarstwie enoturystycznym, wraz z degustacją i oceną miejscowych win (przewidziany nocleg i kolacja w gospodarstwie enoturystycznym). W trakcie wyjazdu przewidziany jest sprawdzian pisemny na zaliczenie I-go semestru.


   16


Ewa Wawro
Roman Myśliwiec
Wojciech Bosak

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 11 – 14/15-07-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

14-07-2018

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – podstawowe substancje występujące w moszczu winogron i winie

2

dr Paweł Sroka

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – chemia analityczna w praktyce winiarskiej i wyposażenie podręcznego laboratorium

2

dr Paweł Sroka

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji
w moszczu i winie

4

dr Paweł Sroka

15-07-2018

Mikrobiologia wina - podstawowe procesy biochemiczne zachodzące
w winogronach, moszczu i winie oraz warunki do rozwoju różnych
mikroorganizmów

2

dr hab. inż. Paweł   Satora, prof. UR

Mikrobiologia wina - pożądane mikroorganizmy: drożdże i bakterie mlekowe

2

dr hab. inż. Paweł Satora, prof. UR

Mikrobiologia wina - bakterie octowe i inne niepożądane mikroorganizmy
oraz wywoływane przez nie zmiany (praktyka)

2

dr hab. inż. Paweł Satora, prof. UR

Mikrobiologia wina - antyseptyczne działanie dwutlenku siarki i jego
zastosowanie przy produkcji wina

2

dr hab. inż. Paweł Satora, prof. UR

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 12 – 28/29-07-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

28-07-2018

Produkcja beczek i ich zastosowanie przy produkcji wina

2

Wojciech Bosak

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – degustacja wina na różnych etapach jego wyrobu i po zakończeniu produkcji, najważniejsze substancje odpowiadające za smak i aromat wina

     2

Wojciech Bosak

 

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – analiza opisowa, ocena wina na przykładzie wybranych próbek win

     4

Wojciech Bosak
Ewa Wawro

29-07-2018

Uprawa winnicy - cięcie i formowanie owocujących krzewów

2

Roman Myśliwiec

Uprawa winnicy - regulacja plonu oraz zabiegi poprawiające jakość owoców

2

Roman Myśliwiec

Zajęcia praktyczne w winnicy - sezonowe prace związane z prowadzeniem winnicy

4

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 13 – 7/8/9-09-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

7/8/9-09-2018

Wyjazd studyjny na Węgry (za dodatkową opłatą uczestników)

16

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 14 – 22/23-09-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

22-09-2018

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win słodkich z późnego zbioru, win lodowych i win z podsuszanych winogron

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win musujących

2

Wojciech Bosak

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win likierowych

1

Roman Myśliwiec

Degustacja porównawcza polskich oraz zagranicznych win słodkich, musujących i likierowych

3

Wojciech Bosak
Roman Myśliwiec

23-09-2018

Tradycyjne technologie stosowane przy wyrobie wina w Europie Środkowej (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

     2

Wojciech Bosak

Tradycyjne technologie win gruzińskich (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

Wojciech Bosak

 

Zajęcia praktyczne w winnicy – analiza dojrzałości winogron - zapoznanie się ze sprzętem w przetwórni

4 lub 8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 15 –29/30-09-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

29-09-2018

Wybrane zagadnienia z marketingu wina – specyfika rynku wina w Polsce, preferencje konsumentów, możliwe strategie cenowe

2

Wojciech Bosak

Wybrane zagadnienia z marketingu wina – pozycjonowanie produktu na rynku, budowanie marki, udział w targach, pokazach, degustacjach i konkursach winiarskich, promocja z wykorzystaniem internetu w tym mediów społecznościowych

2

Wojciech Bosak

Geografia winiarstwa cz. 1: winnice i wina Europy

2

Wojciech Bosak

 

Geografia winiarstwa cz. 2: winnice i wina Nowego Świata

2

Wojciech Bosak

30-09-
2018

Wyrób destylatów gronowych oraz wermutów i innych win aromatyzowanych (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie pomieszczeń i sprzętu do wyrobu wina - zbiór i przerób winogron

6 lub 8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 16 – 13/14-10-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

13-10-2018

Zakres i sposób sprawowania kontroli celnej nad produkcją win poza składem podatkowym

4

Krzysztof   Fundakowski

Możliwości dofinansowania winiarstwa z funduszy UE

2

Radosław Froń

Dozwolone praktyki enologiczne

2

Radosław Froń

14-10-
2018

Zajęcia praktyczne w przetwórni – prace przy wyrobie wina

     8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 17 – 03/04-11-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

03-11-2018

Wady i choroby wina – objawy, przyczyny, zapobieganie i zwalczanie

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – wady chemiczne
i fizykochemiczne

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – choroby/zakażenia mikrobiologiczne

2

Wojciech Bosak

Ćwiczenia degustacyjne – rozpoznawanie wad i chorób wina

2

Wojciech Bosak
Ewa Wawro

04-11-
2018

Zajęcia praktyczne w przetwórni – prace przy wyrobie wina

   8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 18 – 17/18-11-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

17-11-2018

Turystyka winiarska – przygotowanie gospodarstwa do przyjęcia odwiedzających

2

Bartosz Wilczyński

Turystyka winiarska   – stworzenie oferty enoturystycznej

2

Bartosz Wilczyński

Turystyka winiarska jako dodatkowe źródło dochodu dla producenta wina, wymogi związane ze sprzedażą bezpośrednią wina w gospodarstwie winiarskim

2

Zbigniew Krzyżak

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – procedury administracyjne związane z rozpoczęciem komercyjnej produkcji , prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z produkcją wina

2

Zbigniew Krzyżak

18-11-2018

Zdrowotne aspekty konsumpcji wina (zajęcia opcjonalne – odbędą się, jeśli pozwoli na to zakres niezbędnych do wykonania sezonowych prac w winnicy i winiarni)

2

Ewa Wawro

Zajęcia praktyczne w przetwórni – prace przy wyrobie wina

6 lub 8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 19 – 8/9-12-2018

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

08-12-2018

Powtórzenie materiału z obydwu semestrów - przygotowanie się do egzaminu końcowego (wybór tematów wg sugestii uczestników)

4

Wojciech Bosak
Roman Myśliwiec

Egzamin z degustacji wina - ćwiczenia degustacyjne - rozpoznawanie odmian, wykrywanie wad i błędów w winie, ocena jakości wina

4

Wojciech Bosak
Ewa Wawro

09-12-
2018

Zajęcia praktyczne w przetwórni – rozlew win akademickich

     8

Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2018 – semestr II – zjazd 20 – 12/13-01-2019

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

12-01-2019

Ocena techniczna win akademickich

4

 

Egzamin. Uroczyste zakończenie kursu

4

 

13-01-2019

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina – profesjonalny serwis wina

2

Monika Bielka-Vescovi

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina – dobór win do potraw, z uwzględnieniem specyfiki polskich win i polskiej kuchni

2

Monika Bielka-Vescovi

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
i przy promocji wina – przygotowanie i prowadzenie degustacji dla publiczności

4

Monika Bielka-Vescovi

 

 

jaslo
logo gv
nw