Studium Praktycznego Winiarstwa

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – program zajęć

 

 

 

logo

Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle

www.akademiawina.org

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w roku 2020


Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 01 – 25/26-01-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

25-01-2020

Uroczysta Inauguracja Studium

1

Wykład inauguracyjny

1

Ewa Wawro

Spotkanie organizacyjne

1

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – wprowadzenie do degustacji, terminologia,
 technika i warunki degustacji

2

Ewa Wawro

Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych smaków
 i aromatów wina

3

Ewa Wawro
  Wojciech Bosak

26-01-2020

Historia winiarstwa w Polsce

2

Wojciech Bosak

Biologia winorośli – pochodzenie, systematyka i wymagania siedliskowe winorośli

2

Wojciech Bosak

Biologia winorośli – budowa i fizjologia winnego krzewu

2

Roman Myśliwiec

Biologia winorośli – cykl wegetacyjny i dojrzewanie winogron

2

Wojciech Bosak

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 02 – 08/09-02-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

08-02-2020

Odmiany winorośli – odmiany mieszańcowe, czy Vitis vinifera, kryteria doboru i rejonizacja
 odmian winorośli

2

Wojciech Bosak

Zakładanie winnicy – wybór lokalizacji

2

Wojciech Bosak

Odmiany winorośli – omówienie najważniejszych odmian winorośli do uprawy w Polsce

4

Roman Myśliwiec

09-02-
  2020

Zakładanie winnicy – dobór materiału sadzeniowego, podstawowe wiadomości na temat
 szkółkarstwa winorośli

4

Roman Myśliwiec

Zakładanie winnicy – rozplanowanie uprawy, przygotowanie gleby, sadzenie krzewów

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 03 – 29-02/01-03-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

29-02-2020

Formy prowadzenia krzewów oraz ogólne zasady formowania i cięcia winorośli

6

Roman Myśliwiec

Ochrona winnicy – uszkodzenia mrozowe winorośli, ochrona przed mrozem
i przymrozkami

2

Roman Myśliwiec

01-03-
2020

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina – profesjonalny
 serwis wina

2

Grzegorz Gajos

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina – dobór win
 do potraw, z uwzględnieniem specyfiki polskich win i polskiej

2

Grzegorz Gajos

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina – przygotowanie
 i prowadzenie degustacji dla publiczności

4

Grzegorz Gajos

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 04 – 21/22-03-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

21-03-2020

Elementy ekologicznej uprawy winorośli i produkcji wina

2

Wojciech Bosak

Aspekty prawne uprawy ekologicznej i biodynamicznej

2

Radosław Froń

Geografia winiarstwa - winnice i wina Europy

2

Wojciech Bosak

Geografia winiarstwa - winnice i wina świata

2

Wojciech Bosak

22-03-2020


Zajęcia praktyczne w winnicy - cięcie winorośli

5
3

Roman Myśliwiec
Bartłomiej Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 05 – 04/05-04-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

04-04-2020

Żyzność gleby i odżywianie winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Uprawa winnicy – pielęgnacja gleby

2

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy – sprzęt do uprawy
 i ochrony winnicy

2

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy – warunki do mechanizacji, praca na zboczach
 i niebezpieczeństwo erozji

2

dr Janusz Mazurek

05-04-2020

Uprawa winnicy – nawożenie

4

dr Janusz Mazurek

Zajęcia praktyczne w winnicy –  wiązanie łozy po cięciu, sadzenie winorośli

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 06 – 25/26-04-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

25-04-2020

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 1
 –  odszypułkowanie i zgniatanie winogron, wstępna maceracja w miazdze przed fermentacją,
 tłoczenie, rodzaje pras winiarskich

3

Piotr Stopczyński

Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 2 – korekta
 składu moszczu, klarowanie i stabilizacja moszczu

3

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa – drożdże dzikie i selekcjonowane, warunki pracy drożdży podczas
 fermentacji

2

Piotr Stopczyński

26-04-2020

Fermentacja alkoholowa – przebieg fermentacji alkoholowej i kontrola tego procesu,
  fermentacja w miazdze winogron

4

Piotr Stopczyński

Fermentacja alkoholowa – produkty uboczne fermentacji alkoholowej, zaburzenia fermentacji:
 przyczyny i przeciwdziałanie

4

Piotr Stopczyński

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 07 – 09/10-05-2020
(zjazd wyjazdowy - zajęcia odbędą się w jednej z podkarpackich przetwórni)

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

09-05-2020

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa i czyste kultury
 bakterii mlekowych,  czynniki wpływające na przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej
 i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja chemiczna
 klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – leżakowanie nad osadem drożdży, filtracja, rodzaje
 filtrów winiarskich, kupażowanie

2

Piotr Stopczyński

10-05-2020

Dojrzewanie wina - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące podczas
 dojrzewania wina

1

Piotr Stopczyński

Dojrzewanie wina – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

1

Piotr Stopczyński

Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Butelkowanie wina - Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Zajęcia praktyczne w winnicy - odkrywanie młodych krzewów, zabiegi pielęgnacyjne w winnicy

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 08 – 23/24 -05-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

23-05-2020

Ochrona winnicy – choroby winorośli

4

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy – szkodniki winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Ochrona winnicy – biologiczne metody ochrony, zabiegi uprawowe zwiększające odporność
 krzewów

2

dr Janusz Mazurek

24-05-2020

Ochrona winnicy – środki ochrony roślin i techniki ich stosowania

4

dr Janusz Mazurek

Zajęcia praktyczne w winnicy – ochrona winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Zajęcia praktyczne w winnicy – selekcja latorośli, zabiegi pielęgnacyjne w winnicy

2

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 09 – 05/06/07- 06-2020

Data:

 Tematy zajęć:

Godz.

 Prowadzący:

05/06/07
 2020

 Trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych gospodarstw  enoturystycznych w rejonie
 Sandomierza,  degustacja i ocena miejscowych win. W programie wyjazdu sprawdzian pisemny na zaliczenie I-go semestru.


  Ewa Wawro

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr I – zjazd 10 – 27/28-06-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

27-06-2020

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – degustacja wina na różnych etapach jego 
 wyrobu i po zakończeniu produkcji, najważniejsze substancje odpowiadające za smak i aromat
  wina

2

Wojciech Bosak

Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – analiza opisowa, ocena wina

2

Wojciech Bosak

Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych odmian
 winorośli użytych w winifikacji

4

Wojciech Bosak
  Ewa Wawro

28-06-2020

Opieka nad młodą winnicą – pielęgnacja gleby, nawożenie, nawadnianie

2

Roman Myśliwiec

Opieka nad młodą winnicą – cięcie i formowanie młodych krzewów

2

Roman Myśliwiec

Zajęcia praktyczne w winnicy – zabiegi pielęgnacyjne w winnicy – przycinanie latorośli

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 11 – 11/12-07-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

11-07-2020

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – struktura niewielkiego  gospodarstwa winiarskiego, organizacja pracy w cyklu rocznym, nakłady inwestycyjne, bieżące koszty produkcji, wydajność i regularność plonu w naszych realiach klimatycznych

2

Wojciech Bosak

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – koszt uzyskania jednej butelki polskiego wina, dochodowość produkcji wina w przypadku dystrybucji przez pośredników i sprzedaży bezpośredniej – przykładowe kalkulacje

2

Wojciech Bosak

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – obowiązujące przepisy polskie
 i UE dotyczące wyrobu i sprzedaży wina

2

Radosław Froń

Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – formalności
i wymagania związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe

2

Radosław Froń

12-07-2020

Winogrona jako surowiec winiarski – budowa i skład winnego grona, wpływ winogron na jakość
 i charakter wina

2

Wojciech Bosak

Winogrona jako surowiec winiarski – pożądane parametry winogron, wady surowca oraz ich
 wpływ na przebieg procesu produkcji i jakość wina, organizacja i technika zbioru winogron

2

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w winnicy – zabiegi pielęgnacyjne w winnicy – przycinanie latorośli

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 12 – 25/26-07-2020
(zajęcia odbędą się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie)

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

25-07-2020

Mikrobiologia wina – podstawowe procesy biochemiczne zachodzące
 w winogronach, moszczu i winie oraz warunki do rozwoju różnych
 mikroorganizmów

2

dr hab. inż. Paweł     Satora,   prof. UR

Mikrobiologia wina – pożądane mikroorganizmy: drożdże i bakterie mlekowe

2

dr hab. inż. Paweł   Satora, prof. UR

Mikrobiologia wina – bakterie octowe i inne niepożądane mikroorganizmy
 oraz wywoływane przez nie zmiany (praktyka)

2

dr hab. inż. Paweł   Satora, prof. UR

Mikrobiologia wina – antyseptyczne działanie dwutlenku siarki i jego
 zastosowanie przy produkcji wina

2

dr hab. inż. Paweł   Satora, prof. UR

26-07-2020

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – podstawowe substancje występujące
 w moszczu winogron i winie

2

dr Paweł Sroka

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – chemia analityczna w praktyce winiarskiej
 wyposażenie podręcznego laboratorium

2

dr Paweł Sroka

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – określanie podstawowych parametrów
 fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji
 w moszczu i winie

4

dr Paweł Sroka

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 13 – 05/06-09-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

05-09-
2020

Tradycyjne technologie stosowane przy wyrobie wina w Europie Środkowej

2

Wojciech Bosak

Tradycyjne technologie win gruzińskich

2

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w przetwórni – zapoznanie się ze sprzętem, przygotowanie urządzeń do produkcji, zbiór i przerób winogron. Planowany zbiór owoców odmian Solaris i Rondo

4

Roman Myśliwiec

06-09-2020

Rola etykiety (opakowania) w winiarstwie - etykieta jako narzędzie komunikacji i marketingu

3

Agnieszka Zamojska

Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie nastawów fermentacyjnych

5

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 14 – 19/20-09-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

19-09-2019

Zakres i sposób sprawowania kontroli celnej nad produkcją win poza składem podatkowym

4

Krzysztof  Fundakowski

Zbiór i przerób winogron. Planowany zbiór owoców odmian Saint Pepin i Jutrzenka

4

Roman Myśliwiec

20-09-
2020

Dozwolone praktyki enologiczne

2

Radosław Froń

Produkcja win specjalnych – problemy prawne

2

Radosław Froń

Zajęcia praktyczne w przetwórni – prace przy wyrobie wina

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 15 – 03/04-10-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

03-10-2020

Wady i choroby wina – objawy, przyczyny, zapobieganie i zwalczanie

2

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – wady chemiczne  i fizykochemiczne

1

Wojciech Bosak

Wady i choroby wina – choroby/zakażenia mikrobiologiczne

1

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w przetwórni. Planowany zbiór owoców odmian Seyval Blanc i Regent

4

Roman Myśliwiec

04-10-
2020

Ćwiczenia degustacyjne – rozpoznawanie wad i chorób wina

4

Wojciech Bosak
  Ewa Wawro

Zajęcia praktyczne w przetwórni – prace przy wyrobie wina

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 16 – 17/18-10-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

17-10-2020

Kwasowość wina

2

Piotr Przybek

Zastosowanie SO2

2

Piotr Przybek

Zbiór i przerób winogron. Planowany zbiór owoców odmiany Hibernal

4

Roman Myśliwiec

18-10-2020

Turystyka winiarska jako dodatkowe źródło dochodu dla producenta wina,  wymogi związane
 ze sprzedażą bezpośrednią wina w gospodarstwie winiarskim

2

Zbigniew Krzyżak

Prawne aspekty funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – procedury administracyjne
 związane z rozpoczęciem komercyjnej produkcji , prowadzenie bieżącej dokumentacji
 związanej z produkcją wina

2

Zbigniew Krzyżak

Zajęcia praktyczne w przetwórni – prace przy wyrobie wina

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 17 – 07/08 -11-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

07-11-2020

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win słodkich z późnego zbioru, win lodowych,
 win z podsuszanych winogron, win likierowych

2

Wojciech Bosak
  Roman Myśliwiec

Zajęcia praktyczne w przetwórni. Planowany zbiór owoców odmiany Vidal Blanc

2

Roman Myśliwiec

Specjalne technologie winiarskie – produkcja win musujących. Wyjazd do Winnicy Chodorowa
 produkującej wina musujące (zapoznanie się z produkcją, degustacja win)

4

Zbigniew Krzyżak

08-11-2020

Specyfika rynku wina w Polsce, preferencje konsumentów, możliwe strategie cenowe

2

Wojciech Bosak

Produkcja beczek i ich zastosowanie przy produkcji wina

2

Wojciech Bosak

Zajęcia praktyczne w przetwórni – prace przy wyrobie wina

4

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 18 – 20/21/22-11-2020

Data:

 Tematy zajęć:

Godz.

 Prowadzący:

20/21/22-11-2020

 Trzydniowy wyjazd studyjny na Węgry (za dodatkową opłatą uczestników)

  Ewa Wawro

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 19 – 12/13-12-2020

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

12-12-2020

Ogólny schemat produkcji win białych, różowych, czerwonych

4

Roman Myśliwiec

-

-

 

Egzamin z degustacji wina - ćwiczenia degustacyjne - rozpoznawanie podstawowych odmian,
 wykrywanie wad i błędów w winie, ocena jakości wina

4

Wojciech Bosak
  Ewa Wawro
  Roman Myśliwiec

13-12-
2020

Powtórzenie materiału z obydwu semestrów - przygotowanie się do egzaminu końcowego
 (wybór tematów wg sugestii uczestników kursu)

4

Wojciech Bosak
  Roman Myśliwiec

Ekologiczna produkcja win – zagadnienia prawne

2

Radosław Froń

Wybrane zagadnienia prawne z reklamy i promocji wina

2

Radosław Froń

Studium Praktycznego Winiarstwa 2020 – semestr II – zjazd 20 – 09/10-01-2021

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

09-01- 2021

Przygotowanie wina do udziału w konkursach winiarskich

2

Ewa Wawro


 Ocena techniczna win  akademickich


2

Wojciech Bosak
  Ewa Wawro
  Roman Myśliwiec

Egzamin

2

Wojciech Bosak
  Ewa Wawro
  Roman Myśliwiec

godz18oo

Uroczysta kolacja - rozdanie dyplomów - zakończenie kursu

10-01-2021

Turystyka winiarska. Przygotowanie gospodarstwa  do przyjęcia odwiedzających. Tworzenie
 oferty enoturystycznej

4

Bartosz Wilczyński

Budowa i zarządzanie marką winnicy

4

Bartosz Wilczyński

           


© Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS® - wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie programu nauczania Podkarpackiej Akademii Wina oraz udostępnionych prezentacji multimedialnych z wykładów w celu innym niż użytek prywatny wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich, którym jest Fundacja.
UWAGA!  zajęcia zaznaczone na czerwono są dostępne dla osób nie będących uczestnikami Studium. Opłata za jeden dzień - 200 zł, za dwa dni (cały zjazd) - 300 zł

 

 
 
 
 
jaslo
logo gv
nw