Studium Praktycznego Winiarstwa

Aktualizacja programu I semestru Studium Praktycznego Winiarstwa PAW 2021

logo

Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle

www.akademiawina.org

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w roku 2021

Aktualizacja programu I semestru Studium Praktycznego Winiarstwa PAW

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 09 – 29/30-05-2021
Zjazd wyjazdowy - zajęcia w Winnicy Pańska Góra w Witryłowie (Podkarpacie)

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

29-05-2021

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa i czyste kultury bakterii mlekowych, czynniki wpływające na przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Fermentacja jabłkowo-mlekowa – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej
i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja chemiczna i klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

Piotr Stopczyński

Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – leżakowanie nad osadem drożdży, filtracja, rodzaje filtrów winiarskich, kupażowanie

2

Piotr Stopczyński

30-05-2021

Dojrzewanie wina - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące podczas dojrzewania wina

1

Piotr Stopczyński

Dojrzewanie wina – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

1

Piotr Stopczyński

Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Butelkowanie wina - Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

1

Piotr Stopczyński

Produkcja win musujących

4

Piotr Stopczyński

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 10 – 18//19/20-06-2021

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

18/19/20
06-2021

Trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych polskich gospodarstw enoturystycznych.
(za dodatkową opłatą uczestników) -2

 

Roman Myśliwiec

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II– zjazd 11- 10/11-07-2021
(zajęcia odbędą się w UR Krakowie)

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

10-07-2021

Mikrobiologia wina – podstawowe procesy biochemiczne zachodzące
w winogronach, moszczu i winie oraz warunki do rozwoju różnych
mikroorganizmów

2

prof. dr hab Paweł Satora - UR

Mikrobiologia wina – pożądane mikroorganizmy: drożdże i bakterie mlekowe

2

prof. dr hab Paweł Satora - UR

Mikrobiologia wina – bakterie octowe i inne niepożądane mikroorganizmy
oraz wywoływane przez nie zmiany (praktyka)

2

prof. dr hab Paweł Satora - UR

Mikrobiologia wina – antyseptyczne działanie dwutlenku siarki i jego
zastosowanie przy produkcji wina

2

prof. dr hab Paweł Satora - UR

11-07-2021

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – podstawowe substancje występujące w moszczu winogron i winie

2

dr Paweł Sroka - UR

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – chemia analityczna w praktyce winiarskiej i wyposażenie podręcznego laboratorium

2

dr Paweł Sroka - UR

Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji
w moszczu i winie

4

dr Paweł Sroka - UR

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 12 – 24/25-07-2021

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

24-07-2021

Ogólny schemat produkcji win białych, różowych i czerwonych

4

Roman Myśliwiec

Uprawa winnicy - cięcie i formowanie owocujących krzewów, regulacja plonu oraz zabiegi poprawiające jakość owoców

4

Roman Myśliwiec

25-07-2021

Zajęcia praktyczne w winnicy - zabiegi pielęgnacyjne w winnicy – selekcja i ogławianie latorośli

8

Roman Myśliwiec

 
jaslo
logo gv
nw