Wykładowcy Akademii

Janusz Mazurek

Jest doktorem nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Od 20 lat niezmiennie związany ze swoim zawodem. Pracował m.in. w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w firmie Osadkowski SA.

Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą jako doradca ds. ochrony roślin i nawożenia. W trakcie działalności współpracował z wieloma renomowanymi firmami jak Scotts (obecnie Everris), Target, Substral, Koppert czy wreszcie Bayer Crop Science. W trakcie współpracy z firmą Bayer nadzorował i wykonywał badania rejestracyjne środków ochrony roślin dla działu Bayer Enironmental Science. W latach 2012-2013 nadzorował ochronę i nawożenie na plantacji 850 ha warzyw. Konsultował również ochronę roślin ozdobnych w firmie Vitraflora. Doradza w szkółkach roślin ozdobnych oraz w sadach, a w kręgu jego zainteresować są również problemy związane ze zdrowotnością roślin w szeroko pojętej zieleni miejskiej.

Ściśle współpracuje z Katedrą Mikologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Od roku 2004 w szczególności specjalizuje się w zakresie ochrony i nawożenia winorośli. Jest autorem artykułów naukowych oraz licznych artykułów popularnonaukowych oraz ekspertyz i raportów przygotowywanych dla różnych jednostek. Prowadził zajęcia na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od roku 2011 prowadzi zajęcia z ochrony roślin na Studiach Podyplomowych z zakresu enologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuje w firmie Agrosimex Sp. z o.o.

Prywatnie fascynuje się muzyką folkową krajów anglosaskich. Sam gra na różnych fletach prostych.

jaslo
logo gv
nw