Aktualności

Dyplomy rozdane. To był dobry rok dla PAW

Kolejna trzydziestoosobowa grupa słuchaczy PAW odebrała dyplomy ukończenia Studium Praktycznego Winiarstwa oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN.

Zakończenie rocznego kursu połączone z uroczystym rozdaniem dyplomów PAW było miłym akcentem podsumowującym miniony, bardzo udany rok dla Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle.  Po pierwsze PAW wpisana została na listę placówek kształcenia ustawicznego. Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty uzyskaliśmy także akredytację dla całości prowadzonego kształcenia. - Decyzje te poświadczają wysoki poziom prowadzonych zajęć i uprawniają nas do wystawiania zaświadczeń o ukończeniu rocznego kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej – mówi Ewa Wawro, dyr. PAW.

To jednak nie jedyne nasze sukcesy w 2018 r. Jako Fundacja Galicja Vitis, prowadząca PAW, wydaliśmy dwie części popularno-naukowej książki „Winorośl i Wino. Wiedza i praktyka”, stanowiącej kompendium wiedzy dla winiarzy i winoogrodników. Autorami poszczególnych rozdziałów są wykładowcy PAW, najlepsi w Polsce specjaliści w swoich dziedzinach. Ofertę wydawniczą uzupełnia wydana rok wcześniej książka „Ochrona winorośli”.

- Niewątpliwie naszym sukcesem jest także rosnące wciąż zainteresowanie ofertą edukacyjną PAW. Nie mamy problemu z naborem na kolejne roczniki, lista przyjętych na 2019 zamknięta była już we wrześniu ub.r., lista chętnych na rok 2020 jest już pełna, aktualnie wpływają już zapisy na rocznik 2021 – podkreśla E.Wawro.  

Nasza rodzina absolwentów PAW wciąż się powiększa, a wkład naszej szkoły w rozwój polskiego winiarstwa jest co raz bardziej widoczny. - Trafiają do nas ludzie, którzy chcą coś więcej w życiu osiągnąć, chcą ciekawie i zarazem pożytecznie spędzać czas. To dla mnie duża przyjemność, że mogę z nimi pracować. Doskonale ich rozumiem, bo pasja i ciekawość świata była i jest także treścią mojego życia – mówi Roman Myśliwiec, przewodniczący Rady Fundacji Galicja Vitis. -  Działania PAW są coraz bardziej znane w Polsce, co utrwala wizerunek miasta Jasła jako kolebki polskiego współczesnego winiarstwa – dodaje prekursor odradzającego się polskiego winiarstwa.  

W ramach ostatniego, 20. zjazdu SPW 2018 akademicy zdawali swój egzamin dyplomowy, na który składało się omówienie i zaprezentowanie przygotowanego przez siebie w ramach zajęć wina dyplomowego oraz napisanie testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Do tego na poprzednim zjeździe słuchacze musieli zaliczyć egzamin praktyczny z degustacji i oceny technicznej wina.

Uroczyste wręczenie dyplomów PAW i zaświadczeń MEN poprzedziło wieczorne biesiadowanie przy wspólnym stole. Jak zgodnie wszyscy deklarowali, to jednak nie koniec spotkań w tym gronie.
W ciągu roku zawiązały się przyjaźnie, które zapewne zaowocują korzystną współpracą w winiarskiej profesji.

W ostatnim dniu zajęć Studium Praktycznego Winiarstwa odbyło się szkolenie sommelierskie, prowadzone przez Monikę Bielkę-Vescovi, dyrektor Szkoły Sommelierów w Krakowie.  - Zajęcia sommelierskie wprowadziły absolwentów PAW w świat obsługi konsumentów wina, przyszłych enoturystów, rozwijając jednocześnie umiejętności doboru win do osobistej preferencji konsumentów, jak również doboru win do potraw – wyjaśnia M. Bielka-Vescovi.  

Podkarpacka Akademia Wina to sztandarowe przedsięwzięcie Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis, partnerem projektu jest Miasto Jasło.

 

 

jaslo
logo gv
nw