Aktualności

II zjazd szkoleniowy Studium Praktycznego Winiarstwa 2023

 W dniach 28 i 29 stycznia odbyły się wykłady w ramach II zjazdu SPW 2023 Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle.

Teoretyczne zajęcia szkoleniowe poprowadzili Wojciech Bosak i Roman Myśliwiec. Omówione zostały bardzo ważne tematy dla osób planujących założenie winnicy, co rozpoczyna winiarską profesję. Wybór najlepszej lokalizacji pod winnicę i dobór odpowiednich do uprawy odmian winorośli, to kluczowy temat dla powodzenia przyszłej inwestycji. Błędów popełnionych we wstępnym etapie nie da się w przyszłości naprawić, a źle zaplanowana winnica nie będzie przynosić spodziewanych dochodów. Już 1000 lat temu (I wiek n.e.), Lucjusz Kolumnelli, rzymski autor pism poświęconych winiarskiej agrotechnice, w swoim dziele „De re rustica”, pisał: „Pomimo, że uprawa winorośli jest najbardziej dochodową gałęzią rolnictwa, wielu traci na niej fortunę… chodzi o to, że działalność ta jest obecnie modna i ludzie zajmują się nią bez zastanowienia, nie biorąc pod uwagę jakości ziemi, usytuowania winnicy oraz nie zważając na brak odpowiedniego przygotowania. Potem źle przycinają winorośle, wycieńczają je zbyt obfitymi zbiorami, przez co produkują wino kiepskiej jakości, zadając sobie pytanie, dlaczego nie odnoszą sukcesu”.
Przekazując wiedzę podczas naszych wykładów, właśnie przed popełnianiem tych kluczowych błędów, chcemy uchronić adeptów polskiego winiarstwa. Oto niektóre tematy wykładów na ostatnim zjeździe PAW: „Biologia winorośli – cykl wegetacyjny i dojrzewanie winogron”, „Odmiany winorośli – odmiany mieszańcowe, czy Vitis vinifera”, „Kryteria doboru i rejonizacja odmian winorośli”, „Zakładanie winnicy – dobór odmian do warunków lokalizacji winnicy, materiał sadzeniowy, podstawowe wiadomości na temat szkółkarstwa winorośli”, „Zakładanie winnicy - rozplanowanie uprawy, przygotowanie gleby i sadzenie krzewów winorośli”. 

 

jaslo
logo gv
nw