Cele Akademii

Cele Akademii

Cel projektu Podkarpacka Akademia Wina z siedzibą w Jaśle

Celem projektu jest utworzenie wiodącej w Polsce placówki zajmującej się szkoleniami winiarskimi, w pierwszej kolejności dla profesjonalistów pracujących w sektorze winiarskim, ale także dla amatorów-miłośników wina.  Kursy i szkolenia prowadzone w ramach Podkarpackiej Akademii Wina są zgodne z uznanymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi tego typu szkoleń i kończą się wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

Poza profesjonalnymi kursami ogólnej wiedzy o winie Polska Akademia Wina będzie także organizować:

  • profesjonalne szkolenia dla posiadaczy winnic i producentów win gronowych w Polsce,
  • inne profesjonalne szkolenia dla pracowników branży winiarskiej (np. kursy dla sommelierów, szkolenia w zakresie enoturystyki),
  • seminaria i konferencje służące propagowaniu kultury wina w Polsce,
  • krótkie kursy i seminaria tematyczne dla profesjonalistów z branży winiarskiej i miłośników wina (np. wino i kuchnia polska, wino i sery, polskie wino i potrawy, etc.)

Szczegółowe cele

Umożliwienie polskim specjalistom z branży winiarskiej zdobywania profesjonalnej wiedzy o winie, zgodnie z międzynarodowymi standardami szkoleń w tym zakresie.

Wprowadzenie przejrzystego systemu certyfikacji profesjonalnej wiedzy o winie, który byłby zgodny z powszechnie uznawanymi w Europie i na świecie standardami Wine & Spirit Education Trust (WSET).

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z sektora wina.

Wsparcie mediów, dziennikarzy, a także innych osób i organizacji zaangażowanych w promocję kultury wina.

Wsparcie rodzącego się sektora uprawy winorośli i produkcji win gronowych w Polsce, a szczególnie małych i średnich gospodarstw rolnych poszukujących dodatkowych źródeł dochodu w oparciu o produkcję wina z własnych upraw i specjalistyczną turystykę winiarską (enoturystykę).

Propagowanie kultury wina w Polsce.

Podniesienie kwalifikacji kadry zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami w zakresie wiedzy o winie w Polsce.

Poszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie edukacji o winie.

Partnerem organizacyjnym i finansowym projektu Podkarpacka Akademia Wina jest Miasto Jasło.

jaslo
logo gv
nw