Wykładowcy Akademii

Piotr Przybek

Kierownik laboratorium enologicznego Enolab. Adiunkt w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Absolwent Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; praca dyplomowa: Szacowanie niepewności pomiaru całkowitej zawartości siarczynów w winie czerwonym.

Pełnił funkcję redaktora merytorycznego Magazynu Winiarskiego. Członek-założyciel Stowarzyszenia Winiarzy Jury Krakowskiej, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

Prywatnie: operator sekatora w rodzinnej Winnicy Wesoła, kurator danych i twórca Mapy Polskich Winnic (winogrodnicy.pl), entuzjasta win szczerych.

Ostatnio zmienianywtorek, 24 październik 2023 19:59
jaslo
logo gv
nw