Studium Praktycznego Winiarstwa

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – program zajęć

logo

Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle

www.akademiawina.org

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w roku 2021

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 01 – 23/24-01-2021
Wykłady w trybie zdalnym w programie Zoom

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

23-01-2021

 Odmiany winorośli – odmiany mieszańcowe, czy Vitis vinifera, kryteria doboru i rejonizacja odmian winorośli

2

  Wojciech Bosak

 

 Zakładanie winnicy – wybór lokalizacji

2

  Wojciech Bosak

 

 Odmiany winorośli – omówienie najważniejszych odmian winorośli do uprawy
 w Polsce

4

  Roman Myśliwiec

  24-01-
  2021

 Zakładanie winnicy – dobór materiału sadzeniowego, podstawowe wiadomości na temat szkółkarstwa winorośli 

4

  Roman Myśliwiec

 Zakładanie winnicy – rozplanowanie uprawy, przygotowanie gleby, sadzenie krzewów 

4

  Roman Myśliwiec

 

 
 
 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 02 – 06/07-02-2021
Wykłady w trybie zdalnym w programie Zoom

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

 Prowadzący:

06-02-2021

 Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – struktura niewielkiego  gospodarstwa winiarskiego, organizacja pracy w cyklu rocznym, nakłady inwestycyjne, bieżące koszty produkcji, wydajność i regularność plonu w naszych realiach klimatycznych

2

  Wojciech Bosak

 Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – koszt uzyskania jednej butelki polskiego wina, dochodowość produkcji wina w przypadku dystrybucji przez pośredników i sprzedaży bezpośredniej – przykładowe kalkulacje 

2

  Wojciech Bosak 

 Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – obowiązujące przepisy polskie i UE dotyczące wyrobu i sprzedaży wina

2

  Radosław Froń

 Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – formalności
i wymagania związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe 

2

  Radosław Froń

07-02-2021

 Winogrona jako surowiec winiarski – budowa i skład winnego grona, wpływ winogron na jakość i charakter wina 

2

  Wojciech Bosak

 Winogrona jako surowiec winiarski – pożądane parametry winogron, wady surowca oraz ich wpływ na przebieg procesu produkcji i jakość wina, organizacja i technika zbioru winogron 

2

  Wojciech Bosak 

 Wybrane zagadnienia prawne z reklamy i promocji wina

2

  Radosław Froń

 Możliwości dofinansowania winiarstwa z UE

2

  Radosław Froń

 
 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 03 – 20/21-02-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

20-02-
2021

 Spotkanie organizacyjne

3

  Wojciech Bosak
  Roman Myśliwiec
  Radosław Froń

 Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – wprowadzenie do degustacji, terminologia, technika i warunki degustacji 

2

  Wojciech Bosak

 Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych               smaków i aromatów wina

3

  Wojciech Bosak
  Radosław Froń
  Roman Myśliwiec

21-02-2021

 Historia winiarstwa w Polsce 

2

  Radosław Froń

 Biologia winorośli – pochodzenie, systematyka i wymagania siedliskowe winorośli

2

  Wojciech Bosak

 Biologia winorośli – budowa i fizjologia winnego krzewu

2

  Roman Myśliwiec 

 Biologia winorośli – cykl wegetacyjny i dojrzewanie winogron

2

  Wojciech Bosak

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 04 – 06/07-03-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

 Prowadzący:

06-03-2021

 Formy  prowadzenia krzewów oraz ogólne zasady formowania i cięcia winorośli

6

  Roman Myśliwiec

 Ochrona winnicy – uszkodzenia mrozowe winorośli, ochrona przed mrozem
i przymrozkami 

2

  Roman Myśliwiec

07-03-
2021

 Zajęcia praktyczne w winnicy – cięcie zimowe winorośli

      8 

  Roman Myśliwiec

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 05 – 20/21-03-2021
Zjazd wyjazdowy - zajęcia w Winnicy Pańska Góra w Witryłowie (Podkarpacie)

Data:

 Tematy zajęć: 

 Godz. 

 Prowadzący:

20-03-2021

 Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 1 –  odszypułkowanie i zgniatanie winogron, wstępna maceracja w miazdze przed fermentacją, tłoczenie, rodzaje pras winiarskich 

3

  Piotr Stopczyński

 Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją cz. 2 – korekta
składu moszczu, klarowanie i stabilizacja moszczu

3

  Piotr Stopczyński

 Fermentacja alkoholowa – drożdże dzikie i selekcjonowane, warunki pracy drożdży podczas fermentacji

2

  Piotr Stopczyński

21-03-2021

 Fermentacja alkoholowa – przebieg fermentacji alkoholowej i kontrola tego procesu, fermentacja w miazdze winogron

4

  Piotr Stopczyński

 Fermentacja alkoholowa – produkty uboczne fermentacji alkoholowej, zaburzenia fermentacji: przyczyny i przeciwdziałanie

4

  Piotr Stopczyński

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 06 – 10/11-04-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

  Prowadzący:

10-04-2021

 Żyzność gleby i odżywianie winorośli

2

  dr Janusz Mazurek

 Uprawa winnicy – pielęgnacja gleby 

2

  dr Janusz Mazurek

 Mechanizacja pracy w winnicy – sprzęt do uprawy
i ochrony winnicy 

2

  dr Janusz Mazurek

 Mechanizacja pracy w winnicy – warunki do mechanizacji, praca na zboczach i niebezpieczeństwo erozji

2

  dr Janusz Mazurek

11-04-2021

 Uprawa winnicy – nawożenie

4

  dr Janusz Mazurek

 Zajęcia praktyczne w winnicy –  odkrywanie młodych krzewów, zabiegi pielęgnacyjne w winnicy

      4 

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 07 – 24/25-04-2021
Zjazd wyjazdowy - zajęcia w Winnicy Pańska Góra w Witryłowie (Podkarpacie)

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

   Prowadzący:

24-04-2021

 Fermentacja jabłkowo-mlekowa – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa i czyste kultury bakterii mlekowych,  czynniki wpływające na przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

  Piotr Stopczyński

 Fermentacja jabłkowo-mlekowa – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej
i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

  Piotr Stopczyński

 Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja chemiczna i klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

  Piotr Stopczyński

 Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – leżakowanie nad osadem drożdży, filtracja, rodzaje filtrów winiarskich, kupażowanie 

2

  Piotr Stopczyński

25-04-2021

 Dojrzewanie wina - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące podczas dojrzewania wina 

1

  Piotr Stopczyński

 Dojrzewanie wina – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

1

  Piotr Stopczyński

 Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

1

  Piotr Stopczyński

 Butelkowanie wina - Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

1

  Piotr Stopczyński

 Zajęcia praktyczne w winnicy – sadzenie krzewów winorośli

4

  Roman Myśliwiec

 

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 8 – 08/09-05-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

  Prowadzący:

08-05-2021

 Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – degustacja wina na różnych etapach jego  wyrobu i po zakończeniu produkcji, najważniejsze substancje odpowiadające za smak i aromat wina 

2

  Wojciech Bosak

 Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – analiza opisowa, ocena wina

2

  Wojciech Bosak

 Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych odmian winorośli użytych w winifikacji

4

  Wojciech Bosak
  Radosław Froń

09-05-2021

 Opieka nad młodą winnicą – pielęgnacja gleby, nawożenie, nawadnianie 

2

  Roman Myśliwiec

 Opieka nad młodą winnicą – cięcie i formowanie młodych krzewów 

2

  Roman Myśliwiec

 Zajęcia praktyczne w winnicy – zabiegi pielęgnacyjne w winnicy 

4

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 09 – 28/29/30-05-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

 Prowadzący:

28/29/30
 05-2021

 Trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych polskich gospodarstw  enoturystycznych.
  (za dodatkową opłatą uczestników) -2

 


    

  Roman Myśliwiec
  Wojciech Bosak
  Radosław Froń

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr I – zjazd 10 – 19/20-06-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

  Prowadzący:

19-06-2021

 Ochrona winnicy – choroby winorośli 

4

  dr Janusz Mazurek

 Ochrona winnicy – szkodniki winorośli

2

  dr Janusz Mazurek

 Ochrona winnicy – biologiczne metody ochrony, zabiegi uprawowe zwiększające odporność  krzewów 

2

  dr Janusz Mazurek

20-06-2021

 Ochrona winnicy – środki ochrony roślin i techniki ich stosowania 

4

  dr Janusz Mazurek

 Zajęcia praktyczne w winnicy – ochrona winorośli

2

  dr Janusz Mazurek

 Zajęcia praktyczne w winnicy – selekcja latorośli, zabiegi pielęgnacyjne w winnicy

2

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II– zjazd 11- 10/11-07-2021
(zajęcia odbędą się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie) 

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

 Prowadzący:

10-07-2021

 Mikrobiologia wina – podstawowe procesy biochemiczne zachodzące
 w winogronach, moszczu i winie oraz warunki do rozwoju różnych
 mikroorganizmów 

2

 prof. dr hab Paweł        Satora - UR

 Mikrobiologia wina – pożądane mikroorganizmy: drożdże i bakterie mlekowe 

2

  prof. dr hab Paweł        Satora - UR

 Mikrobiologia wina – bakterie octowe i inne niepożądane mikroorganizmy
 oraz wywoływane przez nie zmiany (praktyka) 

2

 prof. dr hab Paweł        Satora - UR

 Mikrobiologia wina – antyseptyczne działanie dwutlenku siarki i jego
 zastosowanie przy produkcji wina 

2

 prof. dr hab Paweł        Satora - UR

11-07-2021

 Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – podstawowe substancje występujące w  moszczu winogron i winie 

2

  dr Paweł Sroka - UR

 Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – chemia analityczna w praktyce winiarskiej i  wyposażenie podręcznego laboratorium 

2

  dr Paweł Sroka - UR

 Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – określanie podstawowych parametrów  fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji
w moszczu i winie

4

  dr Paweł Sroka - UR

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 12 – 24/25-07-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

  Prowadzący:

24-07-2021

 Organiczna uprawa winorośli 

4

  Wojciech Bosak

 Uprawa winnicy - cięcie i formowanie owocujących krzewów, regulacja plonu oraz zabiegi poprawiające jakość owoców

4

  Roman Myśliwiec

25-07-2021

Zajęcia praktyczne w winnicy - zabiegi pielęgnacyjne w winnicy – ogławianie latorośli

8

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 13 – 04/05-09-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

04-09-2021

 Wybrane zagadnienia z marketingu wina – specyfika rynku wina w Polsce, preferencje  konsumentów, możliwe strategie cenowe 

2

  Wojciech Bosak

 Wybrane zagadnienia z marketingu wina – pozycjonowanie produktu na rynku, budowanie  marki, udział w targach, pokazach, degustacjach i konkursach winiarskich, promocja z wykorzystaniem internetu w tym mediów społecznościowych

2

  Wojciech Bosak 

 

 Zajęcia praktyczne w przetwórni – zapoznanie się ze sprzętem, przygotowanie urządzeń do produkcji, zbiór i przerób winogron odmiany Solaris

      4

  Roman Myśliwiec

05-09-2021

 Kwasowość wina 

      2

   Piotr Przybek

 

 Zastosowanie SO 2 w produkcji wina

      2

   Piotr Przybek

 

Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie nastawu z moszczu odmiany Solaris

      4

   Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 14 – 18/19-09-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

18-09-2021

 Zakres i sposób sprawowania kontroli celnej nad produkcją win poza składem podatkowym

4

  Krzysztof  Fundakowski

  Dozwolone praktyki enologiczne

      2

  Radosław Froń

  Zbiór i przerób winogron odmiany Rondo

2

  Roman Myśliwiec

19-09-
2021

 Specjalne technologie winiarskie – produkcja win musujących.
 Wyjazd do Winnicy Chodorowa 

8

  Zbigniew Krzyżak 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 15 – 02/03-10-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

02-10-2021

 Wady i choroby wina – objawy, przyczyny, zapobieganie i zwalczanie

2

  Wojciech Bosak

 Wady i choroby wina – wady chemiczne  i fizykochemiczne

1

  Wojciech Bosak

 Wady i choroby wina – choroby/zakażenia mikrobiologiczne

1

  Wojciech Bosak

 Zajęcia praktyczne w przetwórni – zbiór i przerób winogron odmian Saint Pepin
 i Regent

4

  Roman Myśliwiec

03-10-
2021

 Ćwiczenia degustacyjne – rozpoznawanie wad i chorób wina

4

  Wojciech Bosak
  Roman Myśliwiec

 Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie nastawu z moszczu odmiany Saint   Pepin

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 16 – 16/17-10-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz. 

  Prowadzący:

16-10-2021

 Turystyka winiarska - przygotowanie gospodarstwa do przyjęcia odwiedzających -
- tworzenie oferty enoturystycznej 

4

  Bartosz Wilczyński

 Zbiór i przerób winogron odmiany Seyval Blanc

4

  Roman Myśliwiec

17-10-2021

 Budowa i zarządzanie marką winnicy

4

  Bartosz Wilczyński

 Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie nastawu z moszczu odmiany Seyval Blanc

4

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 17– 06/07-11-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

06-11-2021

 Specjalne technologie winiarskie – produkcja win słodkich z późnego zbioru, win lodowych, win z podsuszanych winogron, win likierowych 

2

  Wojciech Bosak

 Tradycyjne technologie win gruzińskich

2

  Wojciech Bosak

 Zbiór i przerób winogron odmian Hibernal i Vidal Blanc

4

   Roman Myśliwiec

07-11-2021

 Produkcja win specjalnych – problemy prawne

2

   Radosław Froń

 Aspekty prawne produkcji win ekologicznych i biodynamicznych

2

   Radosław Froń

 Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie nastawów z moszczy odmian Hibernal i Vidal Blanc

   Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 18 – 19/20/21-11-2021

Data:

 Tematy zajęć:

Godz.

  Prowadzący:

19/20/21-11-2021

 Trzydniowy wyjazd studyjny na Węgry (za dodatkową opłatą uczestników) 

 

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 19 – 11/12-12-2021

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

11-12-
2021

Powtórzenie materiału z obydwu semestrów - przygotowanie się do egzaminu końcowego (wybór tematów wg sugestii uczestników kursu)

2

  Wojciech Bosak
  Radosław Froń
  Roman Myśliwiec

„Rola etykiety (opakowania) w winiarstwie - etykieta jako narzędzie komunikacji
i marketingu”

3

Agnieszka Zamojska

 Egzamin z degustacji wina - ćwiczenia degustacyjne - rozpoznawanie podstawowych odmian, wykrywanie wad i błędów w winie, ocena jakości wina

3

  Wojciech Bosak
  Radosław Froń
  Roman Myśliwiec

  Tematy rezerwowe:
- Produkcja beczek i ich zastosowanie przy produkcji wina
 - Organiczna uprawa winorośli
 - Geografia wina 

 

 
  Wojciech Bosak

12-12-
2021

 Ogólny  schemat produkcji win białych, różowych i czerwonych

4

  Roman Myśliwiec

 Zajęcia praktyczne w przetwórni – bieżące prace przy wyrobie wina

4

  Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2021 – semestr II – zjazd 20 – 08/09-01-2022

Data:

 Tematy zajęć:

 Godz.

  Prowadzący:

08-01-
2022

 
Egzamin końcowy

3

  Wojciech Bosak
  Roman Myśliwiec
  Radosław Froń

 
Ocena techniczna win  akademickich

3

  Wojciech Bosak
  Roman Myśliwiec
  Radosław Froń

godz18oo

 Uroczysta kolacja - rozdanie dyplomów - zakończenie kursu

 

  

09-01-2022

 Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina – profesjonalny serwis wina

2

  prof dr hab. Grzegorz    Gajos

Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
 i przy promocji wina – dobór win do potraw, z uwzględnieniem specyfiki polskich win i polskiej  kuchni

2

  prof dr hab. Grzegorz   Gajos

 Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym
 i przy promocji wina – przygotowanie i prowadzenie degustacji dla publiczności

4

  prof dr hab. Grzegorz    Gajos

 

* – organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie w zależności od aktualnych warunków sanitarnych 
w Polsce związanych z pandemią Covid 19 lub innymi nagłymi zdarzeniami losowymi oraz od warunków atmosferycznych mających związek z zajęciami praktycznymi w Winnicy Jasło.

© Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS® - wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie programu nauczania Podkarpackiej Akademii Wina w celu innym niż użytek prywatny wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich, którym jest Fundacja.

jaslo
logo gv
nw