Studium Praktycznego Winiarstwa

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – program zajęć

logo

Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle

www.akademiawina.org

 

Studium Praktycznego Winiarstwa – program zajęć w roku 2023-1

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 01 – 14-15/01-2023

Data:

  Tematy zajęć:

  Godz.

  Prowadzący:

14/01-
2023 r.
sobota
10oo

  Spotkanie organizacyjne

3

  Roman Myśliwiec
  Wojciech Bosak
  Radosław Froń

  Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – wprowadzenie do degustacji, 
  terminologia, technika i warunki degustacji 

2

  Radosław Froń

  Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych
  smaków i aromatów wina

3

  Wojciech Bosak
  Radosław Froń
  Roman Myśliwiec

  15/01-
  2023 r.
niedziela
    9oo

  Biologia winorośli – budowa i fizjologia winnego krzewu

2

  Roman Myśliwiec

  Biologia winorośli – pochodzenie, systematyka i wymagania siedliskowe winorośli

2

  Wojciech Bosak

  Historia winorośli i wina

4

  Wojciech Bosak

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 02 – 28-29/01-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

   Prowadzący:

28/01-
2023
sobota
10
oo

   Biologia winorośli – cykl wegetacyjny i dojrzewanie winogron

2

   Wojciech Bosak

   Odmiany winorośli – odmiany mieszańcowe, czy Vitis vinifera, kryteria doboru
   i rejonizacja odmian winorośli

2

   Wojciech Bosak

   Zakładanie winnicy – wybór lokalizacji

2

   Wojciech Bosak

   Odmiany winorośli – omówienie najważniejszych odmian winorośli do uprawy
   w Polsce

2

   Roman Myśliwiec

29/01-
2023
niedziela
9
oo

    Zakładanie winnicy – dobór odmian do warunków lokalizacji winnicy, materiał
    sadzeniowy, podstawowe wiadomości na temat szkółkarstwa winorośli 

 


4

  
   Roman Myśliwiec

   Zakładanie winnicy -  rozplanowanie uprawy, przygotowanie gleby, sadzenie
   krzewów

 


4

 
   Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 03 – 11-12/02-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

   Prowadzący:

11/02-
2023
sobota
10
oo

   Winogrona jako surowiec winiarski – budowa i skład winnego grona, wpływ
   winogron na jakość i charakter wina 

2

   Wojciech Bosak

   Winogrona jako surowiec winiarski – pożądane parametry winogron, wady surowca
   oraz ich wpływ na przebieg procesu produkcji i jakość wina, organizacja i technika
   zbioru winogron 

2

   Wojciech Bosak

   Ocena techniczna win polskich producentów

4

   Wojciech Bosak
   Roman Myśliwiec

12/02-2023
niedziela
9oo

   Formy  prowadzenia krzewów oraz ogólne zasady formowania i cięcia winorośli

6

   Roman Myśliwiec

  Ochrona winnicy – uszkodzenia mrozowe winorośli, ochrona przed mrozem
   i przymrozkami 

2

   Roman Myśliwiec

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 04 – 25-26/02-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

   Prowadzący:

25/02-
2023
sobota
10
oo

   Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – degustacja wina na różnych
   etapach jego  wyrobu i po zakończeniu produkcji, najważniejsze substancje
   odpowiadające za smak i aromat wina 

2

   Wojciech Bosak

   Ocena degustacyjna wina w praktyce winiarskiej – analiza opisowa, ocena wina

2

   Wojciech Bosak

   Degustacja wybranych win polskich i zagranicznych – rozpoznawanie podstawowych
   odmian winorośli użytych w winifikacji

4

   Wojciech Bosak
   Radosław Froń

26/02-2023
niedziela
9oo

  Wybrane zagadnienia z marketingu wina – pozycjonowanie produktu na rynku,
  budowanie  marki, udział w targach, pokazach, degustacjach i konkursach
  winiarskich, promocja z wykorzystaniem internetu w tym mediów społecznościowych

 

2

   

   Wojciech Bosak

   Wybrane zagadnienia z marketingu wina – specyfika rynku wina w Polsce,
   preferencje  konsumentów, możliwe strategie cenowe 

 


2

 
   Wojciech Bosak

    Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – obowiązujące
   przepisy polskie i UE dotyczące wyrobu i sprzedaży wina

2

   Radosław Froń

   Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstwa winiarskiego – formalności
   i wymagania związane ze sprzedażą wina, obciążenia podatkowe 

2

   Radosław Froń

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 05 – 11-12/03-2023

Data:

  Tematy zajęć: 

  Godz. 

   Prowadzący:

11-03-2023
sobota
10
oo

  Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją
  cz. 1 – odszypułkowanie i zgniatanie winogron, wstępna maceracja w miazdze
  przed fermentacją, tłoczenie, rodzaje pras winiarskich 

 


3

 
   Piotr Stopczyński

  Przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją
  cz. 2 – korekta składu moszczu, klarowanie i stabilizacja moszczu

3

   Piotr Stopczyński

  Fermentacja alkoholowa – drożdże dzikie i selekcjonowane, warunki pracy drożdży
  podczas fermentacji

2

   Piotr Stopczyński

12-03-2023
niedziela
9oo

  Fermentacja alkoholowa – przebieg fermentacji alkoholowej i kontrola tego procesu,
  fermentacja w miazdze winogron

4

   Piotr Stopczyński

  Fermentacja alkoholowa – produkty uboczne fermentacji alkoholowej, zaburzenia
  fermentacji: przyczyny i przeciwdziałanie

4

   Piotr Stopczyński

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 06 – 25-26/03-2023

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

25-03-
2023
sobota
10
oo

 Wady i choroby wina – objawy, przyczyny, zapobieganie i zwalczanie
 Ćwiczenia degustacyjne – rozpoznawanie wad i chorób wina

2

Wojciech Bosak

 Wady i choroby wina – wady chemiczne i fizykochemiczne

2

Wojciech Bosak

 Wady i choroby wina – choroby/zakażenia mikrobiologiczne

2

Wojciech Bosak

 Ogólny schemat produkcji win białych, czerwonych i specjalnych – cześć I

2

Roman Myśliwiec

26-03-2023
niedziela
9oo

  Ogólny schemat produkcji win białych, czerwonych i specjalnych – cześć II

 Zajęcia praktyczne w winnicy – cięcie zimowe winorośli

2

6

Roman Myśliwiec

Roman Myśliwiec

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 07 – 15-16/04-2023

Data:

Tematy zajęć:

Godz. 

Prowadzący:

15-04-2023
sobota
10
oo

Żyzność gleby i odżywianie winorośli

2

dr Janusz Mazurek

Uprawa winnicy – pielęgnacja gleby 

2

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy – sprzęt do uprawy i ochrony winnicy 

2

dr Janusz Mazurek

Mechanizacja pracy w winnicy – warunki do mechanizacji, praca na zboczach
i niebezpieczeństwo erozji

2

dr Janusz Mazurek

16-04-2023
niedziela
9oo

 


Uprawa winnicy – nawożenie

 


8

 


dr Janusz Mazurek

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 08 – 29-30/04-2023

Data:

Tematy zajęć:

Godz.

Prowadzący:

29/04-
2023 r.
sobota
10
oo

Zakres i sposób sprawowania kontroli celnej nad produkcją win poza składem
podatkowym

4

Krzysztof Fundakowski

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – struktura
niewielkiego gospodarstwa winiarskiego, organizacja pracy w cyklu rocznym,
nakłady inwestycyjne, bieżące koszty produkcji, wydajność i regularność plonu
w naszych realiach klimatycznych

 


2

 


Wojciech Bosak

Organizacja i ekonomika nowoczesnego gospodarstwa winiarskiego – koszt
uzyskania jednej butelki polskiego wina, dochodowość produkcji wina w przypadku
dystrybucji przez pośredników i sprzedaży bezpośredniej – przykładowe kalkulacje

 


2

 


Wojciech Bosak

 

Wyrób win musujących - przygotowanie nastawu, napełnianie i zamykanie butelek -
- I grupa

4

Roman Myśliwiec

30/04-
2023 r.
niedziela
9oo

 


Zajęcia praktyczne w winnicy – sadzenie krzewów winorośli
Wyrób win musujących - przygotowanie nastawu, napełnianie i zamykanie butelek -
- II grupa

 


4
4

 


Roman Myśliwiec
Roman Myśliwiec

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 09 – 13-14/05-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

   Prowadzący:

13/05-
2023 r.
sobota
10
oo

   Turystyka winiarska - przygotowanie gospodarstwa do przyjęcia odwiedzających-
    - tworzenie oferty enoturystycznej

4

   Bartosz Wilczyński

   Budowa i zarządzanie marką winnicy

4

   Bartosz Wilczyński

14/05-2023 r.
niedziela
9oo

   Dozwolone praktyki enologiczne

2

   Radosław Froń

   Znaki towarowe, wzory przemysłowe i ochrona własności intelektualnej producenta
   wina

2

   Anna-Maria Sobczak

   Zajęcia praktyczne w winnicy – zabiegi pielęgnacyjne w winnicy, wstępna selekcja
   latorośli, dosadzanie brakujących krzewów winorośli w Winnicy Jasło.

4

   Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr I – zjazd 10 – 27-28/05-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz. 

   Prowadzący:

27-05-2023
sobota
10
oo

   Ochrona winnicy – choroby winorośli 

4

    dr Janusz Mazurek

   Ochrona winnicy – szkodniki winorośli

2

    dr Janusz Mazurek

   Ochrona winnicy – biologiczne metody ochrony, zabiegi uprawowe zwiększające
   odporność  krzewów 

2

    dr Janusz Mazurek

28-05-2023
 niedziela
9oo

   Ochrona winnicy – środki ochrony roślin i techniki ich stosowania 

4

    dr Janusz Mazurek

   Zajęcia praktyczne w winnicy – rozpoznawanie chorób i szkodników

2

   dr Janusz Mazurek

   Zajęcia praktyczne w winnicy – zabiegi pielęgnacyjne w winnicy, selekcja młodych
   latorośli, oczyszczanie pni krzewów z wilków

2

    Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – zajęcia dodatkowe – 2-3-4/06-2023-2

Data:

  Tematy zajęć:

 Godz. 

 Prowadzący:

2-3-4/06
2023

 
   Trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych polskich gospodarstw winiarskich
 

 


   3 dni 

  Roman Myśliwiec
  Wojciech Bosak
  Radosław Froń

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 11 – 17-18/06-2023

Data:

  Tematy zajęć:

  Godz. 

    Prowadzący:

17-06-2023
sobota
10
oo

  Fermentacja jabłkowo-mlekowa – spontaniczna fermentacja jabłkowo-mlekowa
  i czyste kultury bakterii mlekowych,  czynniki wpływające na przebieg fermentacji
  jabłkowo-mlekowej

2

    Piotr Stopczyński

  Fermentacja jabłkowo-mlekowa – przebieg fermentacji jabłkowo-mlekowej
  i kontrola tego procesu, produkty uboczne fermentacji jabłkowo-mlekowej

2

    Piotr Stopczyński

  Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – ściąganie wina znad osadu, stabilizacja
  chemiczna i klarowanie, stabilizacja mikrobiologiczna

2

    Piotr Stopczyński

  Pielęgnacja młodego wina po fermentacji – leżakowanie nad osadem drożdży,
  filtracja, rodzaje filtrów winiarskich, kupażowanie 

2

    Piotr Stopczyński

18-06-2023
 niedziela
9oo

  Dojrzewanie wina - wino i jego potencjał dojrzewania, procesy zachodzące
  podczas dojrzewania wina 

2

    Piotr Stopczyński

  Dojrzewanie wina – pielęgnacja wina podczas dojrzewania

2

    Piotr Stopczyński

  Zastosowanie beczek przy wyrobie wina

2

    Piotr Stopczyński

  Butelkowanie wina - Higiena i bezpieczeństwo przy wyrobie wina

2

    Piotr Stopczyński

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 12 – 01-02/07-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

   Prowadzący:

1/07-
2023 r.
sobota
10
oo

   Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina –
   profesjonalny serwis wina

2

   Prof dr hab. Grzegorz
   Gajos

   Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina –
   dobór win do potraw, z uwzględnieniem specyfiki polskich win i polskiej  kuchni

2

   Prof dr hab. Grzegorz
   Gajos

   Praktyka sommelierska w gospodarstwie enoturystycznym i przy promocji wina –
   przygotowanie i prowadzenie degustacji dla publiczności

4

   Prof dr hab. Grzegorz
   Gajos

2/07-2023 r.
niedziela
9oo

   Opieka nad młodą winnicą – pielęgnacja gleby, nawożenie, nawadnianie,
   Opieka nad młodą winnicą – cięcie i formowanie młodych krzewów 

2

   Roman Myśliwiec

   Uprawa winnicy - cięcie i formowanie owocujących krzewów, regulacja plonu
   oraz zabiegi poprawiające jakość owoców 

2

   Roman Myśliwiec

   Zajęcia praktyczne w winnicy – zabiegi pielęgnacyjne w winnicy – ogławianie
   latorośli

4

   Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II– zjazd 13 – 15-16/07-2023
(zajęcia odbędą się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie) 

Data:

  Tematy zajęć:

  Godz. 

  Prowadzący:

15-07-2023
 sobota
10
oo

  Mikrobiologia wina – podstawowe procesy biochemiczne zachodzące
  w winogronach, moszczu i winie oraz warunki do rozwoju różnych
  mikroorganizmów 

2

  Prof. dr hab Paweł
  Satora - UR

  Mikrobiologia wina – pożądane mikroorganizmy: drożdże i bakterie mlekowe 

2

  Prof. dr hab Paweł
  Satora - UR

  Mikrobiologia wina – bakterie octowe i inne niepożądane mikroorganizmy
  oraz wywoływane przez nie zmiany (praktyka) 

2

  Prof. dr hab Paweł
  Satora - UR

  Mikrobiologia wina – antyseptyczne działanie dwutlenku siarki i jego
  zastosowanie przy produkcji wina 

2

  Prof. dr hab Paweł
  Satora - UR

16-07-2023
 niedziela
9oo

  Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – podstawowe substancje występujące
  w moszczu winogron i winie 

2

  dr Paweł Sroka - UR

  Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – chemia analityczna w praktyce
  winiarskiej i  wyposażenie podręcznego laboratorium 

2

   dr Paweł Sroka - UR

  Skład oraz analiza chemiczna moszczu i wina – określanie podstawowych
  parametrów fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji
  w moszczu i winie

4

   dr Paweł Sroka - UR

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 14 -GRUPA I – 09-10/09-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

   Prowadzący:

   09/09-
  2023 r.
  sobota
     10oo

   Zajęcia praktyczne w winnicy -  zbiór winogron odmian Solaris

8

   Bartłomiej Myśliwiec

10/09-2023 r.
niedziela
9oo

  

 

  

   Ogólny  schemat produkcji win białych, różowych i czerwonych

2

   Roman Myśliwiec

   Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie nastawu z odmiany Solaris

2

   Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 14 – GRUPA II - 16-17/09-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

       Prowadzący:

16/09-
  2023 r.
  sobota
    10oo

    Zajęcia praktyczne w winnicy -  zbiór winogron odmian Saint Pepin i Jutrzenka
    

8

   Bartłomiej Myśliwiec

17/09-2023 r.
niedziela
9oo

 

   Ogólny  schemat produkcji win białych, różowych i czerwonych

   Zajęcia praktyczne w przetwórni – przygotowanie nastawów z owoców odmian
   Saint Pepin i Jutrzenka

 
2

2

 

 
  

   Roman Myśliwiec

   Roman Myśliwiec

 
   

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 15 – GRUPA I - 23-24/09-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

    Prowadzący:

  23/09-
  2023 r.
  sobota
    
10oo

   Zajęcia praktyczne w winnicy -  zbiór winogron odmian Rondo i Regent
  

8

    Bartłomiej Myśliwiec

24/09-2023 r.
niedziela
9oo

   

4

   

   Przygotowanie nastawów fermentacyjnych z odmian Rondo i Regent

4

    Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 15 – GRUPA II - 30/09-01/10-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

    Prowadzący:

30/09-
  2023 r.
  sobota
    
10oo

   Zajęcia praktyczne w winnicy -  zbiór winogron odmian Seyval Blanc i Hibernal
   

8

    Bartłomiej Myśliwiec

01/10-2023 r.
niedziela
9oo

  

4

   

  Przygotowanie nastawów fermentacyjnych z odmian  Seyval Blanc i Hibernal

4

    Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – zjazd 16 - 07-08/10-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

    Prowadzący:

07/10-
2023 r.
sobota
10
oo

   Specjalne technologie winiarskie – produkcja win słodkich z późnego zbioru,
   win lodowych, win z podsuszanych winogron, win likierowych 

3

    Wojciech Bosak

   Produkcja win specjalnych – problemy prawne

2

    Radosław Froń

   Degustacja win likierowych polskich i zagranicznych

3

    Wojciech Bosak

  08/10-
  2023 r.
 niedziela
    9
oo

   Kwasowość wina

   Zastosowanie SO2 w produkcji wina

5

3

    Piotr Przybek

    Piotr Przybek

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 17 – 21-22/10-2023

Data:

    Tematy zajęć:

  Godz.

    Prowadzący:

21/10-
2023 r.
sobota
10
oo

    Wybrane zagadnienia prawne z reklamy i promocji wina

2

    Radosław Froń

    Rola etykiety (opakowania) w winiarstwie - etykieta jako narzędzie komunikacji
    i marketingu

3

    Agnieszka Zamojska

     Ćwiczenia w projektowaniu etykiet

3

    Agnieszka Zamojska
    

22/10-
2023 r.
niedziela
    9oo

    Specjalne technologie winiarskie – produkcja win musujących

    Degustacja polskich i zagranicznych win musujących

5

3

    Zbigniew Krzyżak

    Zbigniew Krzyżak

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 18 – 04-05/11-2023

Data:

   Tematy zajęć:

  Godz.

    Prowadzący:

04/11-
2023 r.
sobota
10
oo

    Tradycyjne technologie win gruzińskich

3

    Wojciech Bosak

    Degustacja win naturalnych

2

    Wojciech Bosak

     Zajęcia praktyczne w winnicy - zbiór owoców odmian Vidal Blanc
    (alternatywnie: okrywanie siatką ochronną krzewów odmiany Vidal Blanc)

3

    Roman Myśliwiec

05/11-2023 r.
niedziela
9oo

    Oznaczanie skuteczności fermentacji jabłkowo-mlekowej metodą chromatografii
    bibułowej - ćwiczenia

 


2

 
    Roman Myśliwiec

    Przygotowanie nastawu fermentacyjnego z moszczu odmiany Vidal Blanc

2

    Roman Myśliwiec

    Wyrób wina musującego – przygotowanie nastawu wtórnej fermentacji -
    - butelkowanie

4

    Roman Myśliwiec

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2022 – semestr II – 10/11/12-11-2023-2

Data:

 Tematy zajęć:

Godz.

  Prowadzący:

10/11/12-11-2022

 
 
Trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych zagranicznych gospodarstw winiarskich

 

  Roman Myśliwiec
  Wojciech Bosak
  Radosław Froń

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 19 – 25-26/11-2023

Data:

     Tematy zajęć:

 Godz.

    Prowadzący:

25/11-
2023 r.
sobota
10
oo

   Organiczna uprawa winorośli 

5

    Wojciech Bosak

   Aspekty prawne produkcji win ekologicznych i biodynamicznych 

3

    Karolina Pruchniewicz

26/11-2023 r.
niedziela
9oo

     Podstawy destylacji i produkcji napojów spirytusowych

4

    Radosław Froń

     Technologie produkcji fermentowanych napojów winiarskich (cydry, miody pitne
     i wina owocowe)

4

    Radosław Froń

 

 

Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – semestr II – zjazd 20 – 09-10/12-2023

Data:

   Tematy zajęć:

 Godz.

   Prowadzący:

09/12-
2023 r.
sobota
10
oo

  
   Końcowy egzamin testowy

 


2

    Wojciech Bosak
    Roman Myśliwiec
    Radosław Froń

   Egzamin z degustacji wina - ćwiczenia degustacyjne - rozpoznawanie
   podstawowych odmian, wykrywanie wad i błędów w winie, ocena jakości wina

 


4

    Wojciech Bosak
    Roman Myśliwiec
    Radosław Froń

  
   Zakończenie Studium Praktycznego Winiarstwa 2023 – uroczysta kolacja

 


18oo

    Wojciech Bosak
    Roman Myśliwiec
    Radosław Froń

10/12-2023 r.
niedziela
9oo

    Geografia win Europy

4

    Wojciech Bosak

    Geografia win świata

4

    Wojciech Bosak

 

1 – organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie w zależności od nagłych zdarzeń losowych oraz warunków atmosferycznych i przebiegiem wegetacji krzewów winorośli w Winnicy Jasło, mających związek
z zajęciami praktycznymi,
2 _  wyjazd studyjny na koszt uczestników. Po stronie organizatora przygotowanie programu, organizacja wyjazdu, opieka merytoryczna, koszty udziału osób prowadzących.

© Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS® - wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie programu nauczania Podkarpackiej Akademii Wina w celu innym niż użytek prywatny wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich, którym jest Fundacja.

jaslo
logo gv
nw